Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σήμερα 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, στις 8 Νοεμβρίου  2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  3.00’ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 8ης Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα:   Δωρεάν ταφή στο νεκροταφείο της Τοπικής Κοινότητα Αγίας Παρασκευής άπορου πολίτη της Ε.Ε.. (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού)

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο ότι πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν στη ταφή του άπορου πολίτη της Ε.Ε. .Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου       Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

                                                                                     Ζουμπούλογλου Αναστάσιος           Δεν υπάρχουν σχόλια: