Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Aποπνυκτική ατμόσφαιρα στο Καλαμπάκι από τις καύσεις θερισμένων καλαμποκιών και σιτοκαλαμιών στους αγρούς.


-Αποπνυκτική η ατμόσφαιρα τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Καλαμπακίου από τις καύσεις θερισμένων καλαμποκιών και σιτοκαλαμιών στους αγρούς. Δυστυχώς παρά την απαγόρευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις καύσεις των αγρών, ορισμένοι από την συμπαθή τάξη των αγροτών δεν διστάζουν να πυρπολούν τα χωράφια τους, και δεκάδες εστίες καπνού γεμίζουν τον ουρανό καθημερινώς στην περιοχή του Καλαμπακίου.

-Παρά τις προτροπές των γεωπόνων ότι οι καλαμιές δεν πρέπει να καίγονται διότι καταστρέφονται όλες οι οργανικές ουσίες που υπάρχουν στο έδαφος μειώνοντας την απόδοση του αγρού για την επόμενη χρονιά, συνεχίζουν να βάζουν φωτιές που εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση θέτουν σε κίνδυνο περιουσίες με τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

-Επίσης καθώς έχουν έρθει και τα πρώτα κρύα ιδιαιτέρως νυκτερινές ώρες που υπάρχει άπνοια, η ατμόσφαιρα μέσα στο Καλαμπάκι γίνεται ιδιαίτερα αποπνυκτική, με τον συνδυασμό του καπνού από τα αναμμένα τζάκια και τις ξυλόσομπες και τον καπνό που κατακλύζει το Καλαμπάκι από τις καύσεις των χωραφιών.

-Το πρόβλημα ίσως να μην το αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος αλλά υπάρχουν πολλοί με αναπνευστικά προβλήματα που δυστυχώς η κατάσταση αυτή γίνεται πλέον ανυπόφορη και επικίνδυνη για την υγεία τους.

-Ελπίζουμε ότι θα ενδιαφερθεί κάποια αρμόδια υπηρεσία για το θέμα αυτό και να ελέγξουν ορισμένους πυρομανείς καθ΄όσον οι ποινές από την παράβαση αυτή είναι μεγάλες!Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση από δύο έτη, χρηματική ποινή από 2.900 μέχρι 150.000 ευρώ) και παύση του δικαιώματος επιδότησης.

Αυτό γίνεται, επειδή από το 2013 και έπειτα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δώσει πρόσβαση στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε αμέσως να εντοπίζονται οι νομείς/κάτοχοι των αγροτεμαχίων, στα οποία εκδηλώνεται καύση της σιτοκαλαμιάς χωρίς άδεια, προκειμένου να κινείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Βεβαίως, αν και ακόμη δεν έχει αρχίσει επισήμως η αντιπυρική περίοδος, και επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 87834/31.7.15 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύουν τα παρακάτω: «Σε περίπτωση που αναφέρεται εγγράφως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ότι προκλήθηκε πυρκαϊά από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών ή καύση σιτοκαλαμιάς, με υπόδειξη του γεωγραφικού στίγματος των αγροτεμαχίων, στα οποία σημειώθηκε, η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, εάν το αναφερόμενο αγροτεμάχιο δηλώθηκε στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης από συγκεκριμένο γεωργό.

Εφ’ όσον έχει δηλωθεί, ο γεωργός ενημερώνεται με συστημένη επιστολή, ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώματος, υπέπεσε στην παράβαση «μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών» και θα του επιβληθεί κύρωση πολλαπλής συμμόρφωσης, καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα έντυπο ειδικού ελέγχου πολλαπλής συμμόρφωσης για καύση υπολειμμάτων, με παράβαση στην απαίτηση Α.7, μεγάλης σοβαρότητας και έκτασης εντός εκμεταλλεύσεως, εκτός και αν από το έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώματος προκύπτει ότι η συγκεκριμένη καύση προκάλεσε πυρκαϊά και σε εκτάσεις εκτός της συγκεκριμένης εκμεταλλεύσεως, οπότε η έκταση της παράβασης χαρακτηρίζεται ως εκτός εκμεταλλεύσεως. Παράλληλα προστίθεται παρατήρηση με αναφορά του σχετικού εγγράφου του Πυροσβεστικού Σώματος».


Δεν υπάρχουν σχόλια: