Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Θερμοκήπια με «χορηγό» τον επενδυτικό νόμο.


Η μεγάλη ζήτηση της εγχώριας αλλά και της ξένης αγοράς για προϊόντα θερμοκηπιακού χαρακτήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει αυξήσει σημαντικά το περιθώριο κέρδους των παραγωγών.

-Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες προκηρύσσονται σταδιακά επιδοτούμενα προγράμματα, με σκοπό την ενίσχυση της δραστηριότητας.

-Σε σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη χώρα μας αναδεικνύεται ο νέος επενδυτικός νόμος. Οι υποβολές των προτάσεων έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως και τις 20 Δεκεμβρίου, το δε ποσοστό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης και μπορεί να φτάσει έως και 55%.

-Η αυξημένη ζήτηση της εγχώριας αλλά και της ξένης αγοράς για προϊόντα θερμοκηπιακού χαρακτήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργεί μεγάλες προοπτικές και έχει αυξήσει σημαντικά το περιθώριο κέρδους των παραγωγών.

-Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι εν δυνάμει παραγωγοί πως για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες προκηρύσσονται σταδιακά επιδοτούμενα προγράμματα, με σκοπό την ενίσχυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. -Την παρούσα χρονική περίοδο, βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


-Στόχος του αναπτυξιακού νόμου είναι η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και η δημιουργία και βελτίωση των υποδομών που συνδέονται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.

-Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος -σύμφωνα με τον Κώστα Παπαδόπουλο, γενικό διευθυντή της εταιρείας PK Consulting Group (www.pkcgroup.gr)- είναι η δυνατότητα θερμοκηπιακής καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και από αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

-Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου και του κλάδου της καλλιέργειας, αποτελούν:

• Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής (συμβατική και βιολογική).

• Θερμοκήπια.

• Θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου.

• Δικτυοκήπια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή και την επέκταση της παραγωγής είναι:

• Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις άρδευσης.

• Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.

• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας και πιστοποιήσεων.

• Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης του νέου αναπτυξιακού -όπως μας αναφέρει ο γενικός διευθυντής της PK Consulting Group- είναι πως ο κλάδος της αγροδιατροφής έχει τεθεί ως τομέας προτεραιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να διεκδικήσουν το 100% της επιδότησης με τη μορφή μετρητών.

-Το ποσοστό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης και μπορεί να φτάσει έως και 55%.

-Το κατώτατο ύψος των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υποβληθεί ανά κατηγορία επιχείρησης είναι:

• Για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις/αγροτικούς συνεταιρισμούς/ ομάδες παραγωγών: 50.000 €

• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 €

• Για μικρές επιχειρήσεις: 150.000 €

• Για μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000 €

• Για μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 €

-Ο αναπτυξιακός νόμος αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες σε πλήθος παραγωγών που αναζητούν εναλλακτικό τρόπο ζωής και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Κώστας Νάνος
http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: