Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σήμερα Τρίτη και ώρα 15.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, την  1η  Νοεμβρίου 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00’ μετά και την ματαίωση των συνεδριάσεων της 31ης Οκτωβρίου 2016  και της 1ης Νοεμβρίου 2016 (ώρα 9.30π.μ.)  λόγω μη απαρτίας,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας  διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στη πρόσκλησης της συνεδρίασης της 31ης Οκτωβρίου 2016, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006  «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

2ο Θέμα:   Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 28/2016 .

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης οφείλεται στον καθορισμό της αμοιβής δικηγόρου πριν την εκδίκαση της υποθέσεως που αφορά στην αίτηση ακυρώσεως, του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της υπ’ αριθμ. 60211/14-6-2015 Αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Συμμετοχής του Κοινού για το έργο «Διαδρατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου» Trans Adriatic Pipeline, TAP», καθώς και στην προσπάθεια από μέρους του Δήμου για πραγματοποίηση συνάντησης με εκπροσώπους της Trans Adriatic Pipeline, TAP και τη μη ανταπόκριση της εταιρείας.Kοινοποίηση                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: