Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Υπ΄αριθ. 44 από 21-10-2016 Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης «Ανοιχτή Παρέμβαση» του Δήμου Δοξάτου.


         ¨Ιδιοκτησιακή¨ η αντίληψη της Δημοτικής Αρχής περί της λειτουργίας του Δήμου.

-Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016  συγκλήθηκε εκτάκτως το Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου, με μοναδικό θέμα την «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς αυτοτελής πόρους έτους 2016, συνολικού ποσού 29.500,00 € στο Δήμο Δοξάτου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων», όπου και αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή εξ ημισείας του ποσού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Η απόφαση αναρτήθηκε στο diavgeia στις 15-9-2016.

Σημείωση: η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών γίνεται από κρατικούς πόρους εξ ολοκλήρου.

-Ο Δήμαρχος αλλά και οι συνεργάτες του αρνούνταν και αρνούνται ακόμα και σήμερα να εκτελέσουν την εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα:

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και  Λύκεια του Δήμου Δοξάτου να αδυνατούν να εκτελέσουν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών.

-Να φέρουν νέα εισήγηση ως έκτακτο θέμα στο Δ.Σ. της 11-10-2016 για ανατροπή της προηγούμενης απόφασης, χωρίς καμία αιτιολόγηση, περί έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης χωρίς να έχει παρέλθει το τρίμηνο εκ του νόμου και χωρίς επίκληση νέων στοιχείων. Να σημειωθεί ότι, για να συζητηθεί θέμα τροποποίησης Προϋπολογισμού, πρέπει πρώτα να συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.).

-Στις 11 Οκτωβρίου 2016  συγκλήθηκε εκτάκτως πάλι η (Ο.Ε. του Δ. Δοξάτου με δεκατρία (13) θέματα, ένα εκ των οποίων ήταν η ανατροπή της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ., που κατένειμε από 14.750,00€ στις σχολικές επιτροπές για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων.

            -Η συγκεκριμένη συνεδρίαση ουσιαστικά δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί διήρκησε 2 λεπτά της ώρας. Προσήλθαμε στην εν λόγω συνεδρίαση στις 14:01 ακριβώς και ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η συνεδρίαση έληξε. Διατηρούμε λοιπόν βάσιμες αμφιβολίες ότι δεν τηρήθηκαν πρακτικά, ούτε και έγινε καμία συζήτηση, γιατί απλούστατα δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό αλλά και επίσης δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό λειτουργία της Ο.Ε. του Δ. Δοξάτου.  Στο γραφείο που συνεδρίασε η Ο.Ε. παραβρίσκονταν ο Πρόεδρος αυτής κ. Δαλακάκης Δ., και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά προερχόμενα από την πλειοψηφία, Ζεκερίδης Χ., Στάντζιος Π., και Μουλιστάνος Α., καθώς επίσης η γραμματέας της Ο.Ε..

            -Από τα παραπάνω (ενδεικτικά αναφέρω ότι στα θέματα 8,9,10 και 11 θα έπρεπε να αναγράφεται τουλάχιστον το όνομα του πληρεξούσιου δικηγόρου και η πρόταση αμοιβής του) συνάγεται ότι δεν τηρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Ο.Ε. του Δήμου Δοξάτου, καθώς επίσης λόγω και της ανυπαρξίας γραπτής αναφοράς σε κανένα θέμα στα πρόχειρα πρακτικά.

-Για όλα τα παραπάνω προσφύγαμε αρμοδίως.

-Τελικώς, στο Δ.Σ. της 11 Οκτωβρίου 2016 αποφασίστηκε η απόσυρση του εν λόγω θέματος και η επαναφορά του σε έκτακτο συμβούλιο την επόμενη ημέρα, 12-10-2016, με νέα εισήγηση από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ Χατζηλαζάρου Α., όπως και έγινε. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε τροποποίηση προϋπολογισμού ομόφωνα, πρώτα στην Ο.Ε. και στη συνέχεια στο Δ.Σ., ως εξής:

α)Κατάργηση και μείωση Κ.Α.

1.
25/7336.114
Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα αποχ/σης του Δήμου (2014)
16.000,00€
1.
70/7425.06
Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των παρυφών ορεινού όγκου Δήμου Δοξάτου (2015)
13.500,00€

β) δημιουργία νέων Κ.Α.

1.
15/7331.05
Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχ. κτιρίων
24.800,00€
2.
15/6662.01
Προμήθεια υλικών περίφραξης σχ. κτιρίων
2.000,00€
3.
15/6635.01
Προμήθεια ειδών υγιεινής σχολικών κτιρίων
2.700,00€

            -Η τακτική της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δοξάτου είναι αντικανονική.

           -Αναρωτιόμαστε από πού πηγάζει η ιδιοκτησιακή αντίληψη της περί της λειτουργίας του Δήμου. Αναρωτιόμαστε  γιατί όλα αυτά τα ¨πείσματα και τα καπρίτσια¨. Πιθανότατα ήθελαν να ¨τιμωρήσουν¨ τις σχολικές επιτροπές, γιατί δεν ελέγχουν την πλειοψηφία τους, καθώς επίσης γιατί αρνήθηκαν να  ψήφισουν τις προτάσεις τους, για έργα/εργασίες 8.000,00€ η κάθε μία για τη στέγαση του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Καλαμπακίου. Οι Σχολικές Επιτροπές δε δέχθηκαν να αποδώσουν χρήματα  σε νέες σχολικές μονάδες, γιατί τα χρήματα που διαχειρίζονται είναι για τις υφιστάμενες σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες ανάγκες συντήρησης και επισκευής.                        -Αλήθεια, είναι τόσο δύσκολο να δαπανήσει 29.500,00€ για τη στέγαση των σχολείων, όταν συνεχώς διαφημίζει η Δημοτική μας Αρχή ότι έχει πλέον του 1.500.000,00€ ταμείο και να οδηγούμαστε σε μία απίστευτη σπατάλη χρόνου και ανθρώπινων πόρων.Καλαμπάκι, 21-10-2016                                  

                                         Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                                 “ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”

                                                 Βούλα Καραγιαννίδου Συμεωνίδου

                                                 Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                 Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: