Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΕΣΠΑ για 12.000 νέους γεωργούς.


Διαδικασίες-εξπρές με πιο απλό θεσμικό πλαίσιο για τους νέους αγρότες που θέλουν να πάρουν μέρος στην εφαρμογή του «αγροτικού» ΕΣΠΑ.

-Σε εφαρμογή μπαίνει το νέο «αγροτικό» ΕΣΠΑ με την ενεργοποίηση του μέτρου για τους νέους αγρότες. Στην προκήρυξη του μέτρου θα διατεθούν 241 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, ενώ αναμένεται να ενταχθούν περίπου 12.000 νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

-Ο σχεδιασμός του μέτρου έγινε στη βάση απλοποίησης, απλούστευσης του θεσμικού πλαισίου και επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής του σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα μέσω της εκχώρησής του στις ελληνικές περιφέρειες, της αύξησης της μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο, της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μηχανογραφικών εφαρμογών για την ταχεία υποβολή, αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και πληρωμή των δικαιούχων και διασύνδεσή τους με λοιπές υποστηρικτικές βάσεις (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ΟΠΣΑΑ, ΠΔΕ κ.λπ.), της δυνατότητας για πρώτη φορά συμμετοχής νομικών προσώπων στο μέτρο ως δικαιούχων στήριξης, της απλούστευσης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης του χρόνου πρώτης εγκατάστασης, με την αίτηση και εγγραφή των υποψηφίων στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως «νεοεισερχόμενων» στον αγροτικό τομέα επαγγελματιών αγροτών, και, τέλος, μέσω της μη υποχρεωτικότητας τήρησης μακροχρόνιων δεσμεύσεων πενταετίας μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

-Η ένταξη των νέων γεωργών στο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως: Επενδύσεις σε εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

-Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας/εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης.

Τα κριτήρια

-Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη» και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν σε τρία έτη.

• Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα, ίση με 8.000 έως και 100.000 ευρώ.


• Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, που να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει τις ιδιότητες του «ενεργού» και του «επαγγελματία» αγρότη.

• Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.

• Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

• Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000 ευρώ, με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης τα 100.000 ευρώ.

• Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η εκμετάλλευση να βρίσκεται στην περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: