Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Αλυσίδα οι επιπτώσεις από την κατάρρευση στο αγελαδινό γάλα.


Tα γελάδια βουλιάζουν τις ζωοτροφές. Με επιπτώσεις και στην αιγοπροβατοτροφία το ξήλωμα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

-Επικίνδυνες ανισορροπίες συνοδεύουν ένα ευρύ φάσµα των προσπαθειών ενδυνάµωσης της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό τοµέα, ως αποτέλεσµα της έλλειψης σχεδιασµού, της συρρίκνωσης των χρηµατοδοτικών µέσων, της άναρχης υλοποίησης των επενδυτικών προγραµµάτων και της εγκατάλειψης των συνεταιρισµών, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

-Οι πρόχειρες ρυθµίσεις για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, οι πιέσεις που ασκούνται στην αγορά του αγελαδινού, η ταχεία µείωση του ζωικού κεφαλαίου και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που αυτό έχει σε  µια µεγάλη γκάµα προϊόντων φυτικής παραγωγής (κτηνοτροφικά φυτά), είναι ένα απτό δείγµα των δυσκολιών που ανακύπτουν σε έναν χώρο, όπου τα τελευταία χρόνια τα πράγµατα πήγαιναν αρκετά καλά.
-Το ελλειµµατικό ισοζύγιο (άνω των 2 δισ. ευρώ) της χώρας σε προϊόντα ζωικής παραγωγής, σε συνδυασµό µε την ώθηση την οποία παρείχαν τα προγράµµατα του Β’ Πυλώνα (διαρθρωτικά) έκανε πολύ κόσµο να κινηθεί δραστήρια στη δηµιουργία µεγάλων για τα ελληνικά δεδοµένα µονάδων στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία. Κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί, ωστόσο, ότι µέσα σε λίγο καιρό οι εδώ αρχές θα εγκατέλειπαν ολοκληρωτικά ένα πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που καθιστούσε απαραίτητη την εγχώρια παραγωγή γάλακτος, στη διαδικασία παρασκευής τελικών προϊόντων για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών τόσο εγχώριων όσο και διεθνών.
-Αρχής γενοµένης από την επέκταση της διάρκειας ζωής στο φρέσκο γάλα και µε «δούρειο ίππο» την γνωστή εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, οι εδώ αρχές, επιδίδονται στο ξήλωµα του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και στη διαµόρφωση µιας κατάστασης που διευκολύνει από κάθε άποψη όχι µόνο τις εισαγωγές πρώτων υλών αµφιβόλου ποιοτικής αξίας αλλά και την κατοχύρωση της ταυτότητας των εδώ παραγοµένων προϊόντων.
-Την ίδια στιγµή, οι εγχώριες γαλακτοβιοµηχανίες, παρασυρόµενες από τη λογική του πρόσκαιρου κέρδους, ολισθαίνουν καθηµερινά σε µια διαδικασία που απαξιώνει τη φήµη των προϊόντων τους και τις υποτάσσει στον δύσκολο ανταγωνισµό της χαµηλής τιµής, τον οποίο υπαγορεύουν διεθνείς µεγάλοι παίκτες και αλυσίδες λιανικής.

Πανάγος Γιάννης |  18/04/2016 - 05:07 μμ


http://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: