Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Κανονισμοί Καθαριότητας& Προστασίας Περ/ντος, καθορισμός τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων και καθορισμός τελών ύδρευσης,αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Δοξάτου.


-Ο Δήμος  Δοξάτου δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του http://www.doxato.gr/ τους παρακάτω Κανονισμούς:

1)Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας & Προστασίας Περ/ντος Δήμου Δοξάτου
2)Καθορισμός τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων Δήμου Δοξάτου
3)Καθορισμός τελών ύδρευσης,αποχέτευσης και άρδευσης Δήμου Δοξάτου
http://www.doxato.gr/images/stories/380-15-d.s.75095-.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: