Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Γραπτός διαγωνισμός για 49 Δόκιμους Λιμενοφύλακες.


Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στο Λιμενικό θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, αθλητικές δοκιμασίες και γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου και Εξέταση στις Λεκτικές Δεξιότητες και στην Κατανόηση Κειμένου.

-Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προκήρυξε το υπουργείο Ναυτιλίας.

-Συγκεκριμένα, στο Λιμενικό θα προσληφθούν 36 κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού-Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου (απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών), στην ειδικότητα Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, 9 υποψήφιοι με Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) και 4 ιδιώτες (απόφοιτοι Λυκείου) που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα, ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.

-Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει μία καινοτομία, αφού θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή συμβούλων του ΑΣΕΠ, αλλά και καθηγητών του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην Επιτροπή Εξετάσεων, με πρόεδρο εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων που εξετάζονται μέσω του συστήματος ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών θα γίνουν από το ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά, θα σαρωθούν (σκαναριστούν) και θα βαθμολογηθούν απευθείας, με πλήρη εξασφάλιση της ανωνυμίας των υποψηφίων.

Τα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει μεταξύ άλλων:

• Να είναι Eλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας.

• Nα μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από την 01-01-1988 και μετά).

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

• Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).

• Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

• Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ.

• Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγειονομικής καταλληλότητας, που διαπιστώνονται από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

• Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

Δικαιολογητικά
-Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου στη διεύθυνση: Διαγωνισμός Κατάταξης Δόκιμων Λιμενοφυλάκων 2015, Επιτροπή Παραλαβής-Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, Σχολή Λιμενοφυλάκων, Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510.

-Οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, αθλητικές δοκιμασίες και γραπτή εξέταση (με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) στα μαθήματα: Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου και Εξέταση στις Λεκτικές Δεξιότητες και στην Κατανόηση Κειμένου.

-Περισσότερες πληροφορίες για τις προυποθέσεις του διαγωνισμού στο www.hcg.gr
http://www.ethnos.gr/entheta

Δεν υπάρχουν σχόλια: