Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Με έξη (6) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 και ώρα 14.15΄η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμπακίου.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 17η του μηνός Αυγούστου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
  2. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιϊας Δ.Κ. Αγ.Αθανασίου» προϋπολογισμού 12.000,00€.
  3. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιϊας Τ.Κ. Κυργίων» προϋπολογισμού 7.000,00€.
  4. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιϊας Δ.Κ. Δοξάτου» προϋπολογισμού 7.000,00€.
  5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιϊας Τ.Κ. Καλαμώνα» προϋπολογισμού 8.000,00€.
  6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                          

                       

Δαλακάκης Δημήτριος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: