Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Ομπρέλα χρηματοδότησης για τους αγρότες.


Ο παραγωγός πηγαίνει στην τράπεζα με την κάρτα της συμβολαιακής και εκδίδει το εργόσημο. Απευθείας παρακρατείται το 10% υπέρ του ΟΓΑ και το υπόλοιπο ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό του εργάτη.

15.000 γεωργοί και κτηνοτρόφοι επωφελούνται ήδη από τα προγράμματα συμβολικής γεωργίας - Παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια παρά τα capital controls

-Σταθερή πηγή χρηματοδότησης για περισσότερους από 15.000 γεωργούς και κτηνοτρόφους εξακολουθούν να είναι τα προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς. Ακόμα και στη σημερινή δύσκολη συγκυρία με τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, πραγματοποιείται κανονικά η πληρωμή των εργατών γης, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ενώ υπάρχει και πρόσθετο έσοδο για το κράτος, καθώς με το εργόσημο ο ΟΓΑ εισπράττει το 10% της ασφαλιστικής εισφοράς.

-Υλοποιούνται στο ακέραιο οι δεσμεύσεις απέναντι σε 200 επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβόλαια το 1ο εξάμηνο του 2015, ενώ υπάρχει πρόνοια και πρόβλεψη να εξυπηρετηθούν κανονικά και οι υπόλοιπες παραγωγές (καπνά, βαμβάκι, ελιά κ.λπ.), αναφέρει χαρακτηριστικά στις Επαγγελματικές Ευκαιρίες ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής και Αγροτικής Τραπεζικής της Πειραιώς.

-Η Συμβολαιακή Γεωργία λύνει τα χέρια των αγροτών καθώς αντιμετωπίζει σειρά από καίρια και χρόνια προβλήματα του αγροτικού τομέα, τα οποία εντοπίζονται στην περιορισμένη σύνδεση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής, στην έλλειψη συντονισμού των διαδικασιών στην αλυσίδα εμπορίας των προϊόντων, στην παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια, στην έλλειψη δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων, στην έλλειψη εξασφάλισης του παραγωγού ότι θα πουλήσει τα προϊόντα του σε προκαθορισμένες τιμές που καλύπτουν το κόστος, καθώς και στη δυσκολία διαχείρισης του κόστους παραγωγής, ευθυγράμμισης της αλυσίδας και προγραμματισμού των εξαγωγών.

-Όπως είναι γνωστό, ο αγρότης (γεωργός - κτηνοτρόφος) που εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα της συμβολαιακής γεωργίας, έχει στα χέρια του μία «κάρτα» που είναι στην ουσία το χρηματοδοτικό εργαλείο για να καλύψει όλα τα έξοδα παραγωγής, από τη σπορά, την καλλιέργεια, τα φυτοφάρμακα, τα εργατικά της συγκομιδής.

-Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά μέσω της κάρτας και δικαίωμα να αντλήσει μετρητά -πάλι μέσω της κάρτας- ήταν για το ποσοστό της πίστωσης που αντιστοιχεί στα εργατικά μεροκάματα.

Άδεια
-Λόγω των capital controls, αυτό δεν είναι εφικτό και το πρόβλημα λύθηκε, καθώς δόθηκε η άδεια και ο παραγωγοί -αγρότες μπορούν να ανοίγουν καταθετικούς λογαριασμούς στους εργάτες γης για να πιστώνουν το προϊόν του εργοσήμου (δηλαδή την αξία του μεροκάματου + 10% που είναι η ασφαλιστική εισφορά).

-Ειδικότερα ο παραγωγός πηγαίνει στην τράπεζα με την κάρτα της συμβολαιακής και εκδίδει το εργόσημο. Απευθείας παρακρατείται το 10% υπέρ του ΟΓΑ και το υπόλοιπο ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό του εργάτη.

-Μάλιστα όπως σημειώνει ο κ. Αντωνιάδης, ο παραγωγός εκτός από την απαραίτητη ρευστότητα που του εξασφαλίζει η Συμβολαιακή Γεωργία, έχει και φορολογικό όφελος, καθώς το εργόσημο (π.χ. 30 ευρώ =27 ευρώ μεροκάματο +3 ευρώ ασφαλιστική εισφορά) εκπίπτει από την εφορία.

-Και επισημαίνει ότι τα περισσότερα συμβόλαια έχουν συναφθεί με επιχειρήσεις εξαγωγικού χαρακτήρα -είναι περισσότερες από 150-, οι οποίες απασχολούν 12.500 εργαζόμενους και διενήργησαν εξαγωγές ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Τα οφέλη

Εξαγωγές πάνω από 1 δισ. μέσω του προγράμματος

-Τα οφέλη για τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις αλλά και τις τοπικές κοινωνίες είναι πολλά, καθώς:

-Οι παραγωγοί ξεπερνούν τα εμπόδια που συναντούσαν κατά την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, καθώς πλέον έχουν στα χέρια τους ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειάζονται και κυρίως εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τον αγοραστή του παραγόμενου προϊόντος. Υπερνικώντας τα δύο βασικότερα εμπόδια μπορούν να πετύχουν ορθολογική διαχείριση του κόστους παραγωγής, να προχωρήσουν σε καλύτερο προγραμματισμό και το κυριότερο να στραφούν στην επίτευξη του στόχου τους, που αφορά ουσιαστικά στην παραγωγή - ποιοτικότερων προϊόντων.

-Οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την οργάνωσή τους, να ελαχιστοποιήσουν το διαχειριστικό κόστος, να διασφαλίσουν την ποιότητα του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα, να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση, να προσαρμοστούν ευκολότερα στις προδιαγραφές των διεθνών αγορών και το κυριότερο να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές υψηλών απαιτήσεων προωθώντας τα προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών.

-Είναι χαρακτηριστικό ότι η αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών που συνεργάζονται στο πρόγραμμα της Συμβολαιακής ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Τα προϊόντα αυτά κατευθύνονται σε περισσότερες από 54 χώρες. Παράλληλα, περισσότεροι από 12.500 εργαζόμενοι απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές.

-Όπως αναφέρει ο κ. Αντωνιάδης, αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα εξόδου από την κρίση και κύρια συνιστώσα της διατηρήσιμης ανάπτυξης των επόμενων χρόνων για την ελληνική οικονομία.

-Στόχος λοιπόν της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο διπλασιασμός μέσα στο 2015 των συμβολαιακών συνεργασιών, από τις 100 που είχαν συναφθεί το 2014, με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση όσο το δυνατόν περισσότερων αγροτών και την κάλυψη σχεδόν του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων.

-Σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 150 συμφωνίες. Οι παραγωγοί που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ξεπερνούν ήδη τους 15.000, ενώ τα εγκεκριμένα όρια προς τις αγροτικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους παραγωγούς ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Γαλακτοκομικά προϊόντα, βαμβάκι, δημητριακά, ροδάκινα, ελιά & ελαιόλαδο, καπνός, διάφορα φρούτα και κηπευτικά, επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο σταφύλι, βιολογικά προϊόντα, ενεργειακά φυτά είναι προϊόντα που έχουν ενταχθεί σε συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας ? κτηνοτροφίας. Τα προϊόντα αυτά ενισχύουν τη βιομηχανική και τη γεωργική μεγέθυνση, τη βελτίωση της επάρκειας σε βασικά τρόφιμα, και ταυτόχρονα προβάλλουν επάξια τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Έφη Καραγεώργου
http://www.ethnos.gr/entheta


Δεν υπάρχουν σχόλια: