Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Βρεφικό Σταθμό και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δοξάτου μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Βρεφικό Σταθμό και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δοξάτου μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.

-Με στόχο τόσο την διευκόλυνσή στις εργαζόμενες όσο και στις άνεργες μητέρες, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δοξάτου εντάχθηκε και φέτος στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) καλύπτοντας εξ ολοκλήρου  τις δαπάνες  των βρεφών και νηπίων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

-Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

-Οι μητέρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ  ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ  05-08-2015 έως 18-08-2015 ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΕΤΑΑ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77 ΤΚ 10436 ΑΘΗΝΑ. -Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) του Δήμου Δοξάτου (www.doxato.gr) και από τα κατά τόπους Κοινοτικά Καταστήματα (Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου και Κυργίων) του Δήμου Δοξάτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ:

που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας-stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή που είναι άνεργες και διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες.

-Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Από το Γραφείο Δημάρχου
Δεν υπάρχουν σχόλια: