Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

450 μόνιμοι τεχνικοί και προγραμματιστές στη ΔΕΗ.


Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει δεκάδες υπηρεσίες και σταθμούς της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα.

-Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ ΑΕ.

-Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν: Τεχνικούς Ορυχείων, Τεχνικούς Δομικών Εργων, Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, Μηχανοτεχνίτες ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων, Μηχανοτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων Εργων, Ηλεκτροτεχνίες Δικτύων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού και Αναλυτές - Προγραμματιστές.

-Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει δεκάδες υπηρεσίες, διευθύνσεις, Αυτόνομους και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και, συγκεκριμένα, σε Αθήνα, Αρκαδία, Φλώρινα, Κοζάνη, Ρόδο, Σάμο, Κυκλάδες και Κρήτη.

-Για όλες τις τεχνικές ειδικότητες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τον ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή στη βεβαίωση, ή σε άλλη επαγγελματική άδεια.

-Ειδικά για την ειδικότητα ΔΕ Αναλυτές-Προγραμματιστές ζητείται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή απολυτήριος τίτλος κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

-Εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προκήρυξη προβλέπει για καθεμία από τις ειδικότητες ειδικά προσόντα που περιλαμβάνουν άδειες οδήγησης, άδειες άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους κ.λπ.

-Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής (www.asep.gr) σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ


Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 450 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΣΤΗ ΔΕΗ
ΔΕ Αναλυτές -Προγραμματιστές
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
8
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
Αρκαδία
1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού
Αρκαδία
5
Ηράκλειο
5
Κοζάνη
20
Λασίθι
4
Μήλος
1
Ρόδος
2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών, Υποσταθμών
Αρκαδία
3
Ημαθία-Κοζάνη
3
Ηρακλείου
9
Θήρας
2
Καλύμνου
5
Κοζάνης
6
Λασιθίου
5
Λήμνου
3
Μήλου
4
Μυκόνου
1
Νάξου
2
Αντικυθήρων
1
Πάρου
2
Ρόδου
4
Σύρου
1
Κέας-Κύθνου
1
Χανίων
6
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων
Αρκαδίας
3
Ηράκλειο
23
Κοζάνη
18
Λασιθίου
8
Ρόδου
3
Χανίων
3
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού
Κεντρικού τομέα Αθηνών
1
Αρκαδίας
18
Ηράκλειο
5
Κοζάνη
30
Λασιθίου
2
Χανίων
1
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ
Εύβοιας
1
Ηρακλείου
7
Θήρας
5
Ικαρίας
3
Καλύμνου
12
Καρπάθου
5
Κέρκυρας
2
Κω
8
Λασιθίου
8
Λέσβου
7
Λήμνου
6
Μήλου
16
Μυκόνου
5
Νάξου
3
Πάρου
6
Ρόδου
8
Σάμου
3
Κέας-Κύθνου
2
Σύρου
8
Χανίων
1
Χίου
4
ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Εργων
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
Κοζάνη
83
Φλώρινας
10
Αρκαδίας
6
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων
Κοζάνη
10


http://www.ethnos.gr/entheta

Δεν υπάρχουν σχόλια: