Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Τα Τοπικά Συμβούλια της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Φτελιάς, Αγ.Παρασκευής, Καλαμώνα και Νεροφράκτη, με αποφάσεις τους ζητούν την επαναλειτουργία του Αστυν.Σταθμού Καλαμπακίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Καλαμπάκι: 19/6/2015
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                   Αριθμ.Πρωτ.:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Νεροφράκτου & Κανάρη
Καλαμπάκι 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Κ.
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409
Email: dimarxos@doxato.gr  
ΠΡΟΣ                                                                            
Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.                                                                       

ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία αστυνομικού τμήματος Καλαμπακίου

Κύριε  Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τις υπ’ αριθμ. 27/2014, 3/2015, 1/2015, 3/2015 & 1/2015 αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Φτελιάς, Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνα και Νεροφράκτη αντίστοιχα, αναφορικά με την έλλειψη αστυνόμευσης των περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου και την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπακίου .

Η κατάργηση της λειτουργίας του Αστυνομικού Τμήματος στο Καλαμπάκι είχε ως συνέπεια την πρόκληση ιδιαίτερης ανησυχίας και φόβου στους κατοίκους της περιοχής, τόσο για τις περιουσίες τους όσο και για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η έλλειψη αστυνομικής παρέμβασης στην περιοχή δημιουργεί δυσχέρειες στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση της εγκληματικότητας.

Για τους παραπάνω λόγους  πρέπει να διεκδικήσουμε και να  απαιτήσουμε  άμεσα την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος με το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να προασπισθεί και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.Στόχος είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προς όφελος του πολίτη, για να αισθάνεται ασφαλής όλο το 24ωρο.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: