Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Μαζί η προκήρυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα τέλη Φεβρουαρίου.


Προσπάθεια να µοιραστεί το λιγοστό µπάτζετ της φυτικής σε προϊόντα που κάνουν τη διαφορά όντας βιολογικά και να υπάρξει χώρος για τις νέες καλλιέργειες, όπως τα κηπευτικά.

-Εκτός της νέας Βιολογικής Γεωργίας, αναµένεται να βρεθεί µερίδα καλλιεργειών που πριµοδοτήθηκε στην πρώτη προκήρυξη, ώστε, λόγω περιορισµένου µπάτζετ, να γίνει χώρος για δυναµικές οµάδες προϊόντων, όπως τα κηπευτικά.

-Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, οι διαχειριστικές αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόµα για το ποια θα είναι τα προϊόντα που θα µείνουν εκτός, ωστόσο σκέψεις γίνονται από τη µία να εξαιρεθούν καλλιέργειες που απορρόφησαν πολλά κονδύλια στην πρώτη προκήρυξη και από την άλλη προϊόντα όπως το βαµβάκι που θεωρούνται «µη τρόφιµα».

-Αναφορικά µε τη νέα πρόσκληση αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα βγει µαζί µε εκείνη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και όχι ξεχωριστά όπως είχε αρχικώς προγραµµατιστεί. -Οι πληροφορίες της Agrenda θέλουν τα κονδύλια να έχουν κλειδώσει κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, µε τα περισσότερα να προορίζονται για τους βιοκτηνοτρόφους που πετάχτηκαν εκτός της πρώτης προκήρυξης. Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις για τις δύο δράσεις της φυτικής παραγωγής θα κατανεµηθούν 100 εκατ. ευρώ και για τη ζωική, τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ.

-Τα επόµενα βήµατα περιλαµβάνουν την έκδοση σε ΦΕΚ των τροποποίησεων στα κριτήρια µοριοδότησης των τεσσάρων δράσεων του Μέτρου 11. Πιθανότερη ηµεροµηνία προκήρυξης είναι στα τέλη Φεβρουαρίου. 

H µοριοδότηση στη φυτική για νεοεισερχόµενους

-Η ηλικία του δικαιούχου: Έως και 30 ετών 50 µόρια, Από 31 έως και 40 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 0,5 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 49,5. Από 41 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 3 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 42. Από 55 ετών και άνω δεν λαµβάνει κανένα µόριο.

-Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης: Έως 24,75 µόρια, τα οποία λαµβάνουν όσοι θέλουν να εντάξουν έκταση 100 στρεµµάτων και άνω.

-Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης ως προς τη συνολική του έκταση: 0,2025 µόρια για για κάθε 1% αιτούµενης προς ένταξη έκτασης.

-Natura: 0,45 µόρια ανά 5% της συνολικής εντασσόµενης έκτασης.

Παλιοί στη Βιολογική Δράση 11.2.1

- Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας µέχρι την ηµεροµηνία αίτησής του δικαιούχου στο Μέτρο, µε ανώτατο όριο τα 10 (δέκα) έτη: 5 µόρια/έτος εφαρµογής της βιολογικής.

-Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης: Έως 19,25 µόρια, τα οποία λαµβάνουν όσοι θέλουν να εντάξουν έκταση 100 στρεµµάτων και άνω.

-Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης ως προς τη συνολική του έκταση: 0,2025 µόρια για για κάθε 1% αιτούµενης προς ένταξη έκτασης.

 -Επαγγελµατίας αγρότης: 10 µόρια

-Natura: 0,45 µόρια ανά 5% της συνολικής εντασσόµενης έκτασης.

Με 45 ευρώ το στρέμμα οι κτηνοτρόφοι

-Με 45 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου µέγιστη ενίσχυση και, κατά πάσα πιθανότητα, τη δυνατότητα συνδυασµού µε τις Αυτόχθονες Φυλές, θα προκηρυχθεί η Βιολογική Κτηνοτροφία. Ειδικότερα αναφορικά µε το συνδυασµό ενίσχυσης, σύµφωνα µε τους αρµόδιους φορείς, το να περάσει στην προκήρυξη είναι το «πιο πιθανό» ωστόσο δεν κρύβουν ότι είναι κάτι που «µελετάται ακόµα».

-Η µέγιστη ενίσχυση 45 ευρώ ανά στρέµµα που πέρασε µε τροποποιητική απόφαση στην περασµένη προκήρυξη, έρχεται να εξυπηρετήσει κτηνοτρόφους που τους έχουν κατανεµηθεί βοσκοτόπια σε περιοχές µε υψηλή πυκνότητα βόσκησης όπως είναι η Κεντρική Μακεδονία.  Συγκεκριµένα, το ύψος της ενίσχυσης θα υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της πυκνότητας βόσκησης (για 1 ΜΖΚ) κάθε δικαιούχου µε την αντίστοιχη παρακάτω ενίσχυση ανά στρέµµα βοσκοτόπου:

-Για νεοεισερχόµενου: Αιγοπρόβατα: 21,1 ευρώ, Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση: 26,7 ευρώ, Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 33,3 ευρώ ανά στρµ.

-Για παλιούς: Αιγοπρόβατα: 24,7 ευρώ,  Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση: 28 ευρώ, Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 34,7 ευρώ ανά στρέµµα.

-Αντιστοιχία ΜΖΚ ανά είδος ζώων είναι: Βοοειδή άνω των 24 µηνών: 1,0 ΜΖΚ, Αρσενικά βοοειδή και δαµαλίδες ηλικίας από 6-24 µηνών: 0,6 ΜΜΖ, Αιγοπρόβατα (άνω του έτους): 0,15 ΜΖΚ,

Παράδειγµα ενίσχυσης

-Κτηνοτρόφος, µε 200 αιγοπρόβατα που συγκεντρώνει 30 Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (200 επί 0,15) και του έχουν δοθεί 25 εκτάρια (250 στρέµµατα) επιλέξιµου βοσκοτόπου, έχει πυκνότητα βόσκησης 1,2 ΜΖΚ ανά εκτάριο (30ΜΖΚ διαιρούµενο δια 25 εκτάρια). Θα λάβει 21,1 ευρώ επί το 1,2 που είναι το ΜΖΚ, δηλαδή θα λάβει 25,32 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου. ∆ηλαδή 6.330 ευρώ ή 31,65 ευρώ ανά ζώο ετησίως.

Πριµ µετακινούµενων κτηνοτρόφων το 2019

-Ακόµα ένα Μέτρο που δύναται να συνδυαστεί µε την ενίσχυση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, είναι το 10.1.11 που αφορά την αναστολή της βόσκησης στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου από µετακινούµενους κτηνοτρόφους. -Το ύψος της ενίσχυσης ετησίως για το συγκεκριµένο Μέτρο φτάνει τα 10,5 ευρώ ενά στρέµµα. Η προκήρυξή του αναµένεται να γίνει το 2019.

Εξ ορισµού ο συνδυασµός

-H ένταξη εκτροφών αυτόχθονων φυλών ζώων στις ∆ράσεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας συνάδει εξ ορισµού µε τη λογική και τις προϋποθέσεις της Βιολογικής, που προωθούν την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών φυτών και την εκτροφή αυτόχθονων φυλών ζώων, οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές σε ασθένειες και πιο καλά προσαρµοσµένες στις δύσκολες συνθήκες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, ανέφερε η Ένωση Εκτροφέων Βραχυκερατικής Φυλής, έχοντας αντιδράσει στον απαγόρευση του συνδυασµού ενίσχυσης.

Κοντονής Γιώργος|  23/01/2018 - 12:10 μμ


Πηγή:http://www.agronews.gr/diatrofi-agrotourismos/viologika/arthro/163858/mazi-i-prokiruxi-viologikis-georgias-kai-ktinotrofias-sta-teli-fevrouariou/


Δεν υπάρχουν σχόλια: