Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ψήφισμα διαμαρτυρίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου για την απομάκρυνση του υποκαταστήματος της Τραπέζης Πειραιώς από το Καλαμπάκι.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 29 μηνός Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1ο Θέμα Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 29ης Ιανουαρίου 2018,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
2ο Θέμα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την διατήρηση του υποκαταστήματος

στο Καλαμπάκι Δράμας

Δεν υπάρχουν σχόλια: