Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Mε είκοσι τρία (23) θέματα για συζήτηση συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 31-10-2013 ώρα 15.00΄στο Καλαμπάκι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
-Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου θα πραγματοποιηθεί αύριο 31-10-2013, ημέρα  Δευτέρα, και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρήστου και Γαλάτειας-Ελισάβετ Κρικοπούλου» στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση σχεδίου τριμερούς σύμβασης συνεργασίας  μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α.Α.Ε. της   ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ και  του Δήμου Δοξάτου για την εναλλακτική  διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα: Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Δοξάτου χρήσης

οικ. έτους 2013. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2013. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

4ο Θέμα: Αποδοχή χρημ/σης, ένταξης στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 Δήμου Δοξάτου του έργου «Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου»προϋπολογισμού263.435,87€ λόγω ένταξής του στο Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος του άξονα 4 του Π.Α.Α (LEADER) Ν.Δράμας. (Εισηγητής:Δήμαρχος).

5ο Θέμα: Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος Δήμου Δοξάτου οικ. Έτους2013.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα:Έγκριση έκθεσης απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δήμου Δοξάτου Γ΄ Τριμήνου 2013. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα: Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.(Εισηγητής: Δήμαρχος).

8ο Θέμα: Παραχώριση δωρεάν προς χρήση νοτίου τμήματος Δημοτικού Κτηρίου

(πρώην γραφεία Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών) στον Φιλανθρωπικό

Σύλλογο  Καλαμπακίου «Άγιος Βασίλειος». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

9ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρισνής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στα νέα Νεκροταφεία Δ.Κ Αγ.Αθανασίου» προϋπολογισμού 12.000,00€ (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

10ο Θέμα :Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και  οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης νέων Νεκροταφείων Δ.Δ.Αγ.Αθανασίου», προϋπολογισμού 12.000€.Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

11ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλκακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Κ Αγ.Αθανασίου» προϋπολογισμού 12.000,00€ (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

12ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Έργα συντήρησης οδών Τ.Κ.Αγοράς-Πηγαδίων»,προϋπολογισμού8.000€.Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

13ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τομών και συντηρήσεις οδών Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού12.000€.Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

14ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ Δοξάτου», προϋπολογισμού 12.000€.Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

15ο Θέμα: : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή της επέκτασης Δ.Κ. Δοξάτου», προϋπολογισμού 12.000€.(Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

16ο Θέμα: Έγκριση ή μή 2-ου Α.Π του έργου«Ανέγερση κτηρίου κοινωνικών υπηρεσιών Δήμου Καλαμπακίου» (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

17ο Θέμα: Έγκριση ή μή 2ου Α.Π του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Αγ. Αθανασίου (β’ φάση)» (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

18ο Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 16/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλαμπακίου περί ανταλλαγής εκτάσεων στο Δ.Δ Καλαμώνα. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

19ο Θέμα: Μερική τροποποίηση της αριθ. 33/2013 Έγκριση τέλεσης εορταστικών

εκδηλώσεων Δήμου Δοξάτου έτους 2013. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

20ο Θέμα: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου

και λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

21ο Θέμα: Διαγραφές τελών και δικαιωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

22ο Θέμα: Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων Δημάρχου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

23ο Θέμα: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)


Δεν υπάρχουν σχόλια: