Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου.


-Υποχρέωση απογραφής έχουν και οι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

-Στην ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου για φέτος καλούνται να προχωρήσουν μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου οι κάτοχοι εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία.

-Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι υποχρέωση απογραφής έχουν και οι εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

-Συγκεκριμένα, κατά την απογραφή πρέπει να υποβληθούν:

α) Αντίγραφο της σελίδας του μητρώου που περιλαμβάνει την απογραφή, σωστά και πλήρως ενημερωμένο, καθώς μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά,

β) αντίγραφο μητρώου φαρμακευτικής αγωγής, δελτίο εμβολιασμού ή /και δελτίο ορολογικού ελέγχου και αντίγραφο άδειας λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων.

-Η κοινοποίηση της απογραφής, σημειώνεται στην ανακοίνωση, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services. minagric. gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες.

-Μετά την υποβολή της απογραφής εκδίδεται σχετική βεβαίωση που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο τους και κατατίθεται στις ΔΑΟΚ.
Πηγή: http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/ktinotrofikes-farmes/arthro/161420/mehri-15-dekemvriou-etisia-apografi-zoikou-kefalaiou/

Δεν υπάρχουν σχόλια: