Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Βήμα βήμα η διαδικασία για σωστή υποβολής της φετινής δήλωσης ΟΣΔΕ.


-Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης (ήτοι 15 Μαΐου 2017), μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη.

-Αυτό ορίζει εγκύκλιος - εγχειρίδιο διαδικασιών που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το ολοκληρωμένο σύστημα 2017.

-Όπως αναφέρεται, υπό τους ίδιους όρους μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις σχετικά με τη χρήση ή το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης για μεμονωμένα αγροτεμάχια ή σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν ήδη δηλωθεί στην ενιαία αίτηση.

-Στο εγχειρίδιο αναφέρεται ότι, εάν οι τροποποιήσεις έχουν επίπτωση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή σε συμβάσεις που πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν, τα εν λόγω έγγραφα ή συμβάσεις μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως.
-Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη.

-Εάν οι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής ή εάν έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν ο επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις για τα αγροτεμάχια που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
-Βρείτε εδώ ολόκληρη την Εγκύκλιο-εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2017.pdf

Μπίκας Αλέξανδρος|  07/04/2017 - 09:03 πμ

http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=155000&la=1Δεν υπάρχουν σχόλια: