Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση στις 09 Απριλίου 2017 ημέρα Κυριακή, και ώρα 10.00΄π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 9ης Απριλίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

2ο Θέμα: Ανάδειξη του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου για τη δημοτική περίοδο από 06-03-2017 μέχρι 31-08-2019.

3ο Θέμα: Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου για τη δημοτική περίοδο από 06-03-2017 μέχρι 31-08-2017.

4ο Θέμα: Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου για τη δημοτική περίοδο από 06-03-2017 μέχρι 31-08-2019.

κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός, ότι σύμφωνα με το υπαριθμ.πρωτ. οικ. 4954/6-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καλούμε να εκδώσω άμεσα πρόσκληση για συνεδρίαση στις 9 Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή, για λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Δοξάτου.Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

                                             ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕσωτερικήΔιανομή:

ροϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

στοσελίδα του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: