Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Ποιές ποικιλίες μηδικής και τριφυλλιού δίνουν συνδεδεμένη ενίσχυση.

-Στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή (μηδική, τριφύλλι κ.α.) η ενδεικτική τιμή για το έτος 2018 είναι 270 ευρώ ανά εκτάριο ή 27 ευρώ ανά στρέμμα. Η έκταση καλλιέργειας καθορίστηκε σε 94.558 εκτάρια (1 εκτάριο=10 στρέμματα). Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2018 είναι στα 25.531.408 ευρώ.
-Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. -Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.
-Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
-Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:
- Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλαδή όσοι:
καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα
έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης
- Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών οι οποίες περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια που πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης έκτασης των 0,1 εκταρίων ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή
- Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥπΑΑΤ
- Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.
Επιλέξιμα είδη
Επιλέξιμα είδη, για την παρούσα ενίσχυση είναι τα παρακάτω:
Μηδική, Medicago sativa
Μηδική η λυκίσκη ή λουπουλίνα, Medicago lupulina
Μηδική ποικιλία στικτή υβρίδιο, Medicago x varia
Μηδική Δενδρώδης, Medicago arborea
Αγριοτρίφυλλο, Medicago polymorpha
Τριφύλλι το αλεξανδρινό, Trifolium alexandrinum
Τριφύλλι το νόθο ή υβρίδιο, Trifolium hybridum
το σαρκόχρουν, Trifolium incarnatum
Τριφύλλι το λειμώνιο, Trifolium pratense
Τριφύλλι το έρπον ή λευκό, Trifolium repens
Τριφύλλι το ύπτιο ή Περσικό, Trifolium resupinatum
Τριφύλλι Υπόγειο, Trifolium subterraneum
Σταύρος Παϊσιάδης
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=112902

Δεν υπάρχουν σχόλια: