Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου έναρξης τμημάτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Δοξάτου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, ότι το ΚΔΒΜ του Δήμου Δοξάτου έχει ξεκινήσει τις δημιουργία των νέων τμημάτων μετά από επεξεργασία των 385 αιτήσεων. που δέχτηκε. Η διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων, έχει όπως παρακάτω:

Α΄ Φάση Ενάρξεων

Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία των εξής τμημάτων στα ΚΑΠΗ του Δήμου:

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, στο ΚΑΠΗ Δοξάτου.

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου.

Πρώτες Βοήθειες – Αγωγή υγείας, στο ΚΑΠΗ Καλαμπακίου.

Πρώτες Βοήθειες – Αγωγή υγείας, στο ΚΑΠΗ Κυργίων.

Μουσικό εργαστήρι, στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου.

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή, στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου.

Β΄ Φάση ενάρξεων

Έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 14/11/2014 και αφορά στα τμήματα που θα υλοποιηθούν στους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου.

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φτελιάς.

Βασικά Γερμανικά, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φτελιάς.

Φωτογραφία, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φτελιάς.

Βασικά Γερμανικά, στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Δοξάτου.

Δημιουργία Βίντεο, στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Δοξάτου.

Οικολογικές Λύσεις για το σπίτι, στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Δοξάτου.

Βιολογικά προϊόντα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυργίων.

Μουσικό Εργαστήριο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυργίων.

Γ΄ Φάση Ενάρξεων

Έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά στα προγράμματα:

Νέες Τεχνολογίες

Γλώσσες και Επικοινωνία

Οικονομία και επιχειρηματικότητα.

-Ευχαριστούμε τους κατοίκους του Δήμου Δοξάτου για το ενδιαφέρον που έδειξαν, καθώς επίσης τους προέδρους-τα μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων και τα ΚΑΠΗ του Δήμου, για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα του ΚΔΒΜ Δοξάτου και την άριστη συνεργασία.Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΔΒΜ Δοξάτου

ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΔΒΜ Δοξάτου

ΧΑΤΖΑΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.Δεν υπάρχουν σχόλια: