Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου της «Ανοιχτής Παρέμβασης» του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την 30-10-2014.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 30/10/2014 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση (αριθμός πρόσκλησης 16) στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου  με 30 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» κατέθεσε δύο ερωτήσεις προς τη Δημοτική αρχή:

1.   Σε ποιά φάση βρίσκεται το κτιριακό του Γυμνασίου-ΓΕ.Λ. Καλαμπακίου και

2.  Σε ποια φάση βρίσκεται το ζήτημα των κοιμητηρίων του Αγίου Αθανασίου.

Η δημοτική αρχή επιφυλάχτηκε να δώσει απαντήσεις στο επόμενο Δ.Σ.

Εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκαν δύο θέματα που αφορούσαν μετακίνηση του Δημάρχου, τα θέματα αυτά ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε:

Α. Αναβλήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

22ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας

       Θράκης και Δήμου Δοξάτου για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση μηχανημάτων της

       στο Δήμο Δοξάτου.

23ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δοξάτου και Δήμου

      Προσοτσάνης για την παραχώρηση προς χρήση ανυψωτικού μηχανήματος στο Δήμο

      Δοξάτου.

24ο Εκμίσθωση αναψυκτηρίου Δ.Κ Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Β. Αποσύρθηκε το παρακάτω θέμα (για το οποίο θα αποφασίσει ο Δήμαρχος σύμφωνα με τα καθήκοντά του)

28ο Ορισμός μελών επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και χορήγησης αδειών 

      Κυριακάτικης αγοράς και Λαϊκών Αγορών Δήμου Δοξάτου,

Γ. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα παρόντα μέλη

   του Δ.Σ.:

1ο Πρόταση για ένταξη του Δήμου Δοξάτου στην επιστημονική εταιρία «Εθνικό Διαδημοτικό  

    Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας».

2ο (33η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου έτους 2014.

4ο Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Δοξάτου χρήσης οικ. έτους 2014.

9ο Καθορισμός αριθμού ασκούμενων μαθητών ΟΑΕΔ.

10ο Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε

      παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Δοξάτου.

11ο Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δοξάτου στη Γ.Σ του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και

     Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Δράμας «Δράση»

12ο Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δοξάτου στη Γ.Σ του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και

      Χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα».

13ο Τροποποίηση της αριθ. 31/2011 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών για τη σύσταση του

      Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Δοξάτου.

14ο Μερική τροποποίηση της αριθ. 3/2014 απόφασης ΔΣ περί εγγραφής του Δήμου Δοξάτου

     ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

15ο Έγκριση ή μη 3ου ΑΠ του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Αγ. Αθανασίου (β

      φάση)».

16ο Έγκριση ή μη 2ου ΑΠ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κεφαλαρίου».

17ο Έγκριση ή μη 1ου ΑΠ του έργου «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 2ου

      Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου».

18ο Έγκριση ή μη 1ου ΑΠ του έργου «Έργα Οδοποιίας Δήμου Δοξάτου». Έγκριση πρωτοκόλλου

    προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή WC-ΑΜΕΑ, επισκευή

     τουαλετών 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ Αγ. Αθανασίου».

19ο Συναίνεση ή μη του Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής

     οικοπέδων στο συνοικισμό Υψηλού.

25ο Εκμίσθωση αναψυκτηρίου Τ.Κ Φτελιάς.

26ο Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών ποσού 562,36€ στον

      Κωνσταντινίδη Πασχάλη του Οδυσσέα.

27ο Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και λαϊκών αγορών

      Δήμου Δοξάτου για το έτος 2015.

29ο Διαγραφές τελών και δικαιωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

Σημείωση: το 3ο θέμα “Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δήμου Δοξάτου Γ΄ Τριμήνου 2014” ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ., με την παρατήρηση από την «Ανοιχτή Παρέμβαση» ότι τα νούμερα που αναφέρονται στα Απολογιστικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν. Επίσης, η ‘’Ανοιχτή Παρέμβαση» τόνισε ότι διαφωνεί πολιτικά με την επιλογή της παλαιάς δημοτικής αρχής. Να σημειώσουμε ότι τα απολογιστικά στοιχεία του Γ΄ τριμήνου είναι προϊόν και της παλαιάς δημοτικής αρχής, αλλά και της νέας.

Δ. Συζητήθηκαν τα επόμενα θέματα και οι αποφάσεις πάρθηκαν με πλειοψηφία:

5ο Έγκριση ή μη της αριθ. 19/2014 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

     (Απολογισμός οικ. έτους 2012).

6ο Έγκριση η μη της αριθ. 20/2014 απόφαση της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Δ.

    (Ισολογισμός-Απολογισμός και αποτελέσματα χρήσης έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

Να αναφέρουμε ότι τα θέματα 5ο και 6ο είχαν συζητηθεί και σε Δ.Σ. στις 16-6-2014. Η θέση μας τότε ήταν ότι τα θέματα αυτά άργησαν πολύ να τεθούν στο Δ.Σ.  και ότι δεν συμφωνούμε με τις πολιτικές επιλογές και την όλη διαχείριση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.  Και όπως στις 16-6-2014, έτσι και τώρα δηλώσαμε παρών.

  Να σημειωθεί ακόμη ότι οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν με πλειοψηφία στις 16-6-2014 από το προηγούμενο Δ.Σ. πλην όμως απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης γιατί: πρώτον, δεν απολαμβάνει την απαιτούμενη εκ του νόμου πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (δεκατέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι) και δεύτερον, η λήψη της υπό κρίση απόφασης ελήφθη σε συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2014, δηλαδή εντός της απαγορευτικής μετεκλογικής περιόδου

(διενέργεια εκλογών στις 18-05-2014)  και χωρίς να αιτιολογείται η συνδρομή εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η οποία να επιβάλει την έκδοσή της, εφόσον μάλιστα οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και στις οποίες γίνεται επίκληση για τη λήψη της απόφασης (άρθρα 259, 260, 256 του Ν. 3463/2006 και υπ’ αριθμ. 50891/10-09-2007 υπουργική απόφαση), αποτελούν πάγιες υποχρεώσεις του φορέα και δεν πηγάζουν από αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής.

Στο 7ο θέμα «Έγκριση ή μη της αριθ. 36/2014 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ»

                (Πρόταση αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

η θέση των δύο από τα τρία μέλη μας ήταν ότι, εφόσον δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά της επιχείρησης (σύμφωνα με τα στοιχεία), δεν πρέπει να αμείβεται η διοίκηση της. Το άλλο μέλος μας ψήφισε υπέρ της αποζημίωσης. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία.

Στο 8ο θέμα «Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.  

                    του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δοξάτου, έγκριση καταβολής αποζημίωσης

                    στα μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου για την συμμετοχή τους στις

                    συνεδριάσεις του Δ.Σ.»

η θέση των δύο από τα τρία μέλη μας ήταν ότι εφόσον δεν το επιτρέπουν τα οικονομικά της επιχείρησης (σύμφωνα με τα στοιχεία) δεν πρέπει να αμείβεται η διοίκηση της. Το άλλο μέλος μας, ψήφισε υπέρ της αποζημίωσης. Επίσης ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. δήλωσε ότι δεν επιθυμεί αμοιβή. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία.

Στο 30ο θέμα «Ενημέρωση- ψήφισμα για την όδευση του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (Trans-Adriatic pipeline TAP) από το Δήμο Δοξάτου»

δε λήφθηκε καμία απόφαση, γιατί  τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. αποχώρησαν και δεν υπήρχε απαρτία. Τα μέλη μας παρέμειναν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Η θέση της ¨Ανοιχτής Παρέμβασης¨ είναι ξεκάθαρη και είναι ΟΧΙ στον αγωγό ΤΑΡ.



Καλαμπάκι, 10 Νοέμβρη 2014

                                     Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                        ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

                                        Βούλα Καραγιαννίδου -  Συμεωνίδου

                                       Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                    Μιχάλης Γ. Παπάζογλου




Δεν υπάρχουν σχόλια: