Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Προσλήψεις 320 ανέργων για κοινωφελή 5-μηνη εργασία σε δήμους και οργανισμούς της Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης.


Προσλήψεις 320 ανέργων περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη για κοινωφελή 5μηνη εργασία σε δήμους και δημόσιους οργανισμούς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ


Η κατανομή των θέσεων και ο αριθμός των ανέργων που θα προσληφθούν έχει οριστικοποιηθεί και η προκήρυξη βρίσκεται για τελική έγκριση στο ΑΣΕΠ. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
• εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
• άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων:

ΡΟΔΟΠΗ
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | 13 προσλήψεις ΤΕ
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | 57 προσλήψεις ΔΕ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο | 2 προσλήψεις ΤΕ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο | 1 πρόσληψη ΔΕ
ΟΠΕΚΕΠΕ | 8 προσλήψεις ΤΕ
ΟΠΕΚΕΠΕ | 12 προσλήψεις ΔΕ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ | 1 πρόσληψη ΤΕ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ | 1 πρόσληψη ΔΕ
ΤΕΕ | 1 πρόσληψη ΤΕ
ΤΕΕ | 2 προσλήψεις ΔΕ
Οικονομικό Επιμελητήριο | 1 πρόσληψη ΤΕ
Οικονομικό Επιμελητήριο | 2 προσλήψεις ΔΕ
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο | 2 προσλήψεις ΤΕ
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο | 1 πρόσληψη ΔΕ
Δήμοι Ροδόπης | 8 προσλήψεις ΤΕ
Δήμοι Ροδόπης | 26 προσλήψεις ΔΕ

ΔΡΑΜΑ
Επιμελητήριο Δράμας | 2 προσλήψεις ΤΕ
Επιμελητήριο Δράμας | 1 πρόσληψη ΔΕ
Δήμοι Δράμας | 10 προσλήψεις ΤΕ
Δήμοι Δράμας | 31 προσλήψεις ΔΕ


ΕΒΡΟΣ
Επιμελητήριο Έβρου | 2 προσλήψεις ΤΕ
Επιμελητήριο Έβρου | 1 πρόσληψη ΔΕ
Δήμοι Έβρου | 10 προσλήψεις ΤΕ
Δήμοι Έβρου | 34 προσλήψεις ΔΕ

ΘΑΣΟΣ
Δήμος Θάσου | 2 προσλήψεις ΤΕ
Δήμος Θάσους | 5 προσλήψεις ΔΕ

ΚΑΒΑΛΑ
Επιμελητήριο Καβάλας | 2 προσλήψεις ΤΕ
Επιμελητήριο Καβάλας | 5 προσλήψεις ΔΕ
ΓΕΝΕ | 1 πρόσληψη ΤΕ
ΤΕΑΥΕΚ | 1 πρόσληψη ΤΕ
ΤΕΑΥΕΚ | 6 προσλήψεις ΔΕ
Δήμοι Καβάλας | 6 προσλήψεις ΤΕ
Δήμοι Καβάλας | 27 προσλήψεις ΔΕ

ΞΑΝΘΗ
Επιμελητήριο Ξάνθης | 2 προσλήψεις ΤΕ
Επιμελητήριο Ξάνθης | 1 πρόσληψη ΔΕ
ΓΕΝΕ | 1 πρόσληψη ΔΕ
Δήμοι Ξάνθης | 8 προσλήψεις ΤΕ
Δήμοι Ξάνθης | 26 προσλήψεις ΔΕ


http://www.dramania.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: