Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Ψήφιση του προϋπολογισμού Δ.Δοξάτου για το 2012!

Την Τρίτη 31/01 η ψήφιση του προϋπολογισμού Δ.Δοξάτου για το 2012
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 31/01/2012, και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρήστου και Γαλάτειας-Ελισάβετ Κρικοπούλου» στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα:   Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2012.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

    Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: