Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου.


Με 28 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 29/02 το ΔΣ του Δήμου Δοξάτου.
 
                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
12pt;">                               Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 29/2/2012, και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρήστου και Γαλάτειας-Ελισάβετ Κρικοπούλου» στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα:   Αποδοχή χρημ/σης (100% της δόσης του 2012) ποσού 376.063,20€ (237.740,76€ για λειτουργικές δαπάνες και 138.322,44€ για επενδύσεις-έργα) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
2ο Θέμα:   Ορισμός αναπληρωτή Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων του αρ.3 της παρ.6 του ΠΔ 51/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα:   Έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2011.  (Εισηγητής: Πρόεδρος Α/μιας Σχολικής Επιτροπής)
4ο Θέμα:   Έγκριση απολογιστικών πινάκων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2011.  (Εισηγητής: Πρόεδρος Β/μιας Σχολικής Επιτροπής)
5ο Θέμα:   Μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Δοξάτου σχολ. έτους 2012-13. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο Θέμα:   Μερική τροποποίηση της αριθ. 351/2011 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου «Καθορισμός τέλους και δικαιώματος ύδρευσης έτους 2012 και εφεξής». (Εισηγητής: Δήμαρχος)
7ο Θέμα:   Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
8ο Θέμα:   Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δήμου Δοξάτου Δ Τριμήνου 2011.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
9ο Θέμα:   Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων δαπανών προϋπολογισμού έτους 2012. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
10ο Θέμα: Έγκριση η μη της αριθ. 7/2012 απόφαση της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Δ. (Προϋπολογισμός οικ. έτους 2012) (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)
11ο Θέμα: Έγκριση ή μη του διετούς προγράμματος δράσης 2012-2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την υπ. αριθ. 6/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Η.Δ ,ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δοξάτου στην Κοινή επιτροπή παρακολούθησης και υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης 2012-2013 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)
12ο Θέμα: Γνωμοδότηση για παραχώρηση έκτασης 4.000τ.μ στο αγρόκτημα Κυργίων στην Κουρούκαφα Ευαγγελία για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ Κυργίων)
13ο Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής αλσυλλίου Τ.Δ Δοξάτου» προϋπολογισμού 12.630,00€» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
14ο Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης στο Τ.Δ Αγ.Αθανασίου» προϋπολογισμού 10.000,00€» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
15ο Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιάταξη τριτεύοντος δικτύου ύδρευσης στην οδό Ε.Βενιζέλου Τ.Δ Δοξάτου» προϋπολογισμού 12.000,00€» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
16ο Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης των ΑΜΕΑ και λοιπές εργασίες σε κοινοχρήστους χώρους του Τ.Δ Δοξάτου» προϋπολογισμού 12.000,00€» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
17ο Θέμα: Παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα-αξιολόγηση-γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης πολυδύναμου ιατρείου Δοξάτου» τελικής δαπάνης 7.257,00€. (Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία)
18ο Θέμα: Αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων ποσού 7,34€ για την τοποθέτηση 1 Φ.Σ S-17 με μπράτσο στην οικία Ελευθεριάδη Δημητρίου στην Τοπική Κοινότητα Φτελιάς.          (Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία)
19ο Θέμα: Αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων ποσού 7,34€ για την τοποθέτηση 1 Φ.Σ S-17 με μπράτσο στην οικία Φουριώτη Ηλία στην Τοπική Κοινότητα Φτελιάς.                                    (Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία)
20ο Θέμα: Τοποθέτηση 2 Φ.Σ S-17-SΥ με μπράτσο στην οικία Σωτηριάδη Ιορδάνη στο τέρμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου της Τοπικής Κοινότητα Φτελιάς. Αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων ποσού 14,68€ (Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία)
21ο Θέμα: Τοποθέτηση 2 Φ.Σ S-17Υ και 1 Φ.Σ S-17Υ σε υπάρχοντες στύλους στο δρόμο από Φτελιά προς Μικροχώρι. Αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων ποσού 22,02€.     (Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία)
22ο Θέμα: Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου στη Κομοτηνή και Αθήνα (1-3/2/2011) και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
23ο Θέμα: Έγκριση δαπάνης μετακίνησης συμμετεχόντων Δημ. Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
24ο Θέμα: Προσφυγή στη διαδικασία της επιδότησης μεταφερόμενων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου για το σχολικό έτος 2011-2012.      (Εισηγητής: Δήμαρχος).
25ο Θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την από κοινού εκτέλεση εργασιών σε περιοχές του Δήμου Δοξάτου με τη συμμετοχή μηχανημάτων και χειριστών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
26ο Θέμα: Αποδοχή χρημ/σης ποσού 100.000,00€ για πληρωμή λογαριασμών του έργου «Βελτίωση υποδομών σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Δοξάτου»» (Εισηγητής: Δήμαρχος)
27ο Θέμα: Αποδοχή χρημ/σης ποσού 65.00,00€ για πληρωμή λογαριασμών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Δοξάτου» (Εισηγητής: Δήμαρχος)
28ο Θέμα: Αποδοχή χρημ/σης ποσού 60.000,00€ για πληρωμή λογαριασμών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Αγ. Αθανασίου»  (Εισηγητής: Δήμαρχος)Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: