Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 22 Μαϊου 2017 και ώρα 14.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                          ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 22α  του μηνός Μαΐου          του 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης- Δέσμευσης Πιστώσεων 2017  

2.    Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018

3.    Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017

4.    Υποβολή της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2017

5.    Έγκριση Απολογισμού και Διαχείρισης Εσόδων-Εξόδων  του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2017

6.    Έγκριση Απολογισμού και Διαχείρισης Εσόδων-Εξόδων  του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Νάννου Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2017

7.    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα νεκροταφείων Δ.Κ.Καλαμπακίου» προϋπ: 7.124,05€ (με Φ.Π.Α), και ψήφιση της πίστωσης

8.    Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου» προϋπ: 199.957,40€ (με Φ.Π.Α),

9.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Θράκης.

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αγωγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Θράκης.

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: