Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Διαδικασία υπολογισμού εισφορών και συντάξεων για τους αγρότες.


Οι συνταξιούχοι (πριν από τις 12/5/2016) με αγροτικά εισοδήματα δεν κινδυνεύουν με μείωση της σύνταξης κατά 60%.

-Στις 12.05.16 ψηφίστηκε ο ν.4387 ο οποίος αλλάζει τελείως το ασφαλιστικό τοπίο για μισθωτούς και συνταξιούχους και όχι μόνο. 

-Σχεδόν ένα χρόνο μετά δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, με αποτέλεσμα μία γενικότερη αναταραχή και ανασφάλεια. Οι συνταξιούχοι και οι υπάλληλοι είναι οι κατηγορίες με τον μεγαλύτερο προβληματισμό, με τους πρώτους να αισθάνονται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την σύνταξή τους.

Συνταξιούχοι με αγροτικά εισοδήματα

-Σύμφωνα με το Aρθρο 20. Απασχόληση συνταξιούχων του Ν. 4387/2016, ισχύουν τα εξής:

« 1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ.

Στην εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017 Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017, αναφέρεται: «Καταργούμενες διατάξεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, πρόσωπα άμεσα ασφ/να ή λαμβάνοντα σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, Ελληνικό ή Ξένο, δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ.

-Από 01/01/2017 καταργούνται οι προαναφερόμενες διατάξεις και πλέον τα πρόσωπα αυτά έχουν υποχρέωση εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγόμενων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών».

Σχηματικά έχουμε τα εξής:

Συνταξιούχοι (πριν την 12/5/2016), με αγροτικά εισοδήματα:

Σύνταξη: Δεν κινδυνεύουν με μείωση της σύνταξης κατά 60 %. Εκτός της περίπτωσης (την οποία τη θεωρούμε πολύ ακραία), να θεωρηθούν ότι ασκούν για πρώτη φορά δραστηριότητα, εφόσον ενταχθούν από το «ειδικό» στο «κανονικό» καθεστώς.

Ασφαλιστικές εισφορές: Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση (κατάργηση του άρθρου 34 του Ν.1140/1981 ), θα πρέπει να ασφαλιστούν στον «Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ( Ο.Γ.Α )» και άρα να επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές.

Συνταξιούχοι (μετά την 12/5/2016) με αγροτικά εισοδήματα:

Σύνταξη: Θα μειωθεί η σύνταξή τους κατά 60%.

Ασφαλιστικές εισφορές: Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση (κατάργηση του άρθρου 34 του Ν.1140/1981), θα πρέπει να ασφαλιστούν στον «Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ο.Γ.Α)» και άρα να επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές.

Προσοχή: Αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, έχουν δηλώσει ότι: Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα τύχουν διαστήματος μετάβασης μέχρι το 2026. Δηλαδή, ούτε θα πληρώνουν εισφορές ούτε θα χάσουν από τη σύνταξή τους.

Ιδιωτικοί και Δημόσιοι υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα.

Σύμφωνα με την Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 43/112144/ 2017.

Μεθοδολογία - Διαδικασία

Υπολογισμού Εισφορών.

-Στη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό των εισφορών αυτοαπασχολούμενων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: • Μοναδική δραστηριότητα - Μοναδικό εισόδημα.

• Μοναδική δραστηριότητα - Περισσότερες πηγές εισοδημάτων.

• Πολλαπλές δραστηριότητες - Μοναδικό εισόδημα.

• Πολλαπλές δραστηριότητες - Περισσότερες πηγές εισοδημάτων.

• Μοναδική δραστηριότητα - Μοναδικό εισόδημα: Η κατώτατη και η ανώτατη βάση προσδιορίζονται από το εισόδημα που αποκτάται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ειδικότερα: Μηνιαίο εισόδημα που υπερβαίνει την ανώτατη βάση, περιορίζεται στο ύψος των 5860,80 ευρώ.

-Επί μηνιαίου εισοδήματος που υπολείπεται της κατώτατης βάσης οι εισφορές υπολογίζονται επί της βάσης αυτής. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων ή μηδενικού εισοδήματος, ο υπολογισμός γίνεται επί της κατώτατης βάσης.

-Ο υπολογισμός εισφορών γίνεται με τις διατάξεις που καθορίζουν τη δραστηριότητα.

• Επί πολλαπλής ασφάλισης (περ. β, γ και δ) θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία...».

Κατά την κρατούσα άποψη, οι Ιδιωτικοί και Δημόσιοι υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα, υπόκεινται κατά αρχήν σε ασφαλιστικές εισφορές για τα αγροτικά τους εισοδήματα και δεν θα ισχύει το ελάχιστο ποσό εισφορών, εφόσον καλύπτεται από την ασφάλιση τους ως μισθωτοί.

-Άνοιξε την Τετάρτη 14 Μαρτίου το σύστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, τις γνωστές ως δηλώσεις καλλιέργειας ή δηλώσεις ΟΣΔΕ. Eχουμε και πάλι διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησης, αυτή τη φορά μάλιστα με πολύ μεγάλο προβληματισμό ως προς τον τρόπο. Γιατί απαιτείται να γίνει χρήση των κωδικών taxis. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γιατί με τους κωδικούς αυτούς ο καθένας μπορεί να δει την φορολογική εικόνα του δικαιούχου.

Γιώργος Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ, οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας


http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: