Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου να προσέλθουν την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου για διεξαγωγή ψηφοφορίας.


Καλαμπάκι 7 Μαρτίου 2017                         

Αριθ. Πρωτ.: 2398

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στο Καλαμπάκι στις 12-3-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο προεδρεύων ΣύμβουλοςΣερέτης Ανέστης


Δεν υπάρχουν σχόλια: