Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Διπλό ηλεκτρονικό «μπλόκο» στο μαύρο χρήμα από τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων.


-Βασικοί άξονες του νομοσχεδίου που δημοσιεύει το «Έθνος» και που φιλοδοξεί να βάλει φρένο στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, τη χρόνια κερδοσκοπία των μεσαζόντων και την τεράστια ψαλίδα τιμών παραγωγού και καταναλωτή, είναι η καθιέρωση ηλεκτρονικού τιμολογίου στις συναλλαγές εμπόρων και αγροτών και η θέσπιση προστίμων τόσο για τους εμπόρους όσο και τους παραγωγούς, καθώς και η διασύνδεση στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οργανισμό πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που εποπτεύεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

-Το νομοσχέδιο επικεντρώνεται στα νωπά και ευπαθή προϊόντα καθώς εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα. «Νωπά και ευπαθή προϊόντα» είναι αυτά που δύσκολα μπορούν να διατηρηθούν στις κανονικές συνθήκες του περιβάλλοντος για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υποστούν φθορά ή ποιοτική αλλοίωση. Διατηρούν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλα για εμπορία και κατανάλωση για χρονική περίοδο μικρότερη των τριάντα ημερών και η περαιτέρω παράταση της εμπορίας και της μεταφοράς τους απαιτεί ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας.

-Τα αγροτικά αυτά προϊόντα εάν δεν πωληθούν σε δέκα-είκοσι μέρες κινδυνεύουν να καταστραφούν και έμποροι-μεσάζοντες έχοντας διαγνώσει την αντικειμενική αδυναμία των παραγωγών δίνουν εκβιαστικά 6μηνες ή 8μηνες επιταγές στους παραγωγούς. Συνήθως ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων αυτών διακινείται είτε χωρίς είτε με πλαστά παραστατικά καθώς οι τιμές που αναγράφονται δεν είναι οι πραγματικές.

-Σήμερα, πολλοί αγρότες, όταν πωλούν το προϊόν τους στον έμπορο, εύκολα υπογράφουν παραστατικά με μια πλασματικά υψηλότερη από την πραγματική τιμή πώλησης. Πάνω σε αυτή την «ψεύτικη»- διογκωμένη τιμή ο έμπορος, βάζοντας το νόμιμο ποσοστό κέρδους, κερδίζει τελικά πολύ περισσότερα απ’ ό,τι αν το κέρδος του υπολογιζόταν με βάση τη χαμηλότερη τιμή που στην πραγματικότητα αγόρασε από τον παραγωγό. Το τελικό κόστος το επωμίζεται ο καταναλωτής, χωρίς να εισπράττει μέρος της όποιας υπεραξίας και ο παραγωγός.

-Με το νομοσχέδιο αυτό που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας μπαίνει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό τιμολόγιο που θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και παραγωγών. Τρία είναι τα στοιχεία που θα αποτυπώνονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο:

• Η αξία των προϊόντων.

• Η ημερομηνία αποπληρωμής.

• Το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο θα κατατίθενται τα χρήματα.

-Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με παραγωγούς νωπών ή ευπαθών αγροτικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων, οφείλουν να εξοφλούν τα τιμολόγια συναλλαγής το αργότερο εντός 60 ημερών.

-Στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ποσό εντός του χρόνου που ορίζεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της αξίας των προϊόντων. Το ίδιο πρόστιμο θα επιβάλλεται και στον παραγωγό, εάν δεν καταγγείλει τη μη αποπληρωμή των τιμολογίων εντός διαστήματος 10 ημερών μετά την εκπνοή των 60 -το αργότερο- ημερών, σε υπηρεσία που θα ορισθεί.

-Με την επιβολή προστίμου και στους παραγωγούς αποφεύγεται ο φόβος των αγροτών να καταγγείλουν τη μη αποπληρωμή για να μην μπουν στη «μαύρη λίστα» των εμπόρων.

-Στην περίπτωση εκείνη που κάποιος έμπορος επαναλάβει την παράβαση προβλέπεται η διαγραφή της εμπορικής επιχείρησης από το Μητρώο Εμπόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

-Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας, η νέα νομοθετική ρύθμιση θα περιοριστεί αποκλειστικά για τα ευπαθή και νωπά προϊόντα και δεν θα ξεπερνά η πληρωμή τους τις ημέρες που θα οριστούν. -Οτιδήποτε άλλο αν συμφωνηθεί θα είναι άκυρο και θα επιβάλλεται πρόστιμο.

-Παράλληλα, το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο προβλέπει τη διασύνδεση στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οργανισμό πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες. Αυτό που μας επισημαίνουν παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι δεν μπορεί να δηλώνει ένας παραγωγός εκτάσεις και καλλιέργειες και να μην εμφανίζει τιμολόγια πώλησης των προϊόντων που παράγει ο ίδιος.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κλιμάκια ελεγκτών σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σύνορα

-Στο νομοσχέδιο περιγράφεται ένα σύστημα εποπτείας και ελέγχου όλων των εμπορικών συναλλαγών στον αγροτικό τομέα με απώτερο στόχο την πάταξη της μαύρης διακίνησης και της φοροδιαφυγής.

-Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και οργάνωση κοινού σώματος ελεγκτών από τις συναρμόδιες αρχές με σκοπό την εντατικοποίηση των ελέγχων σε εθνικές οδούς, λιμάνια, σύνορα και περιοχές με μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

-Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται συνδυαστικά από τις συναρμόδιες αρχές με σκοπό την πάταξη της -χωρίς τιμολόγια- διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, θα εντατικοποιούνται ανάλογα με την εποχή, τις γεωγραφικές περιοχές και τα προϊόντα. -Πέραν όμως των περιοχών με μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα κλιμάκια των ελεγκτών θα «δρουν» σε εθνικές οδούς, λιμάνια και τα σύνορα.

ΦΠΑ
-Παράλληλα, επανεξετάζεται το καθεστώς ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγοραπωλησία αγροτικών προϊόντων, ενώ εισάγεται ενιαίο πλαίσιο φορολογικών διατάξεων για τις γεωργικές επιχειρήσεις αναφορικά με την τήρηση βιβλίων, καθώς πλέον όλοι οι αγρότες που πουλάνε τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές, θα υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

-Στο ειδικό καθεστώς που προσφέρει απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων υπάγονται οι αγρότες που κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ.

-Στον προσδιορισμό του ύψους των παραδόσεων για την ένταξη στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι χονδρικές πωλήσεις, όπως ίσχυε πριν, αλλά και οι λιανικές πωλήσεις.

-Επίσης, σχεδιάζεται η καθιέρωση τεκμαρτού αριθμού εργοσήμων για την εκτέλεση της παραγωγής.

-Με τη νομοθετική παρέμβαση θα θεσπίζεται ελάχιστο ποσό ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με την παραγωγή, τις δηλωμένες καλλιεργημένες εκτάσεις κ.λπ.

-Από τη στιγμή πάντως που καταργήθηκε ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων των αγροτών και δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής προκύπτει από την εξαρτημένη εργασία, η υποχρεωτική έκδοση εργοσήμου και πληρωμή των εργατών γης μέσω τραπεζών, συνιστά έκδοση παραστατικών και λιγότερο φορολογητέο εισόδημα.

-Με πρόσφατη διάταξη νόμου για τη μαύρη εργασία των παράνομων μεταναστών που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, καθιερώθηκε υποχρεωτικό εργόσημο για τους εργάτες γης που αντιστοιχεί στο 10% της αμοιβής τους.

-Με αυτό το πλέγμα των παρεμβάσεων επιχειρείται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ελέγχου της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων σε όλα τα στάδια και δίνεται η δυνατότητα να μπει ένα τέλος στα «κόλπα» των μεσαζόντων που οδηγούν στη γνωστή «ψαλίδα» μεταξύ των τιμών από το χωράφι στο ράφι.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: