Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Υπ΄αριθ.48 Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή Παρέμβαση» με θέμα «Νέα πρωτοτυπία της Δημοτικής Αρχής (¨μαύροι¨ εργαζόμενοι, ανασφάλιστοι), καθώς και συνέχεια απειλών και ύβρεων εκ μέρους της».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 48

Νέα πρωτοτυπία της Δημοτικής Αρχής (¨μαύροι¨ εργαζόμενοι, ανασφάλιστοι),

καθώς και συνέχεια απειλών και ύβρεων εκ μέρους της.

Στις 16 Νοεμβρίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9:00 π.μ. συγκλήθηκε (43η) εκτάκτως το Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου, με 23 θέματα ημερήσιας διάταξης καθώς και τεσσάρων εκτός. Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης σύμφωνα με την εισήγηση, οφείλεται στο να μη πληγούν τα συμφέροντα του Δήμου.

Από τα 27 θέματα εν συνόλω ψηφίστηκαν ομόφωνα τα 22.

·         Στο θέμα: Ενημέρωση του Σώματος και πρόταση για τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες αφαίρεσης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 9.920,00€. Ο  Διευθυντής της Δ/νσης Περιβάλλοντος ενημέρωσε το Δ.Σ., ότι δεν αφαιρούνται τα όργανα από τις παιδικές χαρές του Δήμου γιατί οι υπάλληλοι δέχονται εντολές από τους αντιδημάρχους που θέτουν άλλες προτεραιότητες (!). Αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα και η αφαίρεση των οργάνων να γίνει από συνεργεία του Δήμου για λόγους οικονομίας.

·        Στο θέμα: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 180/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Δοξάτου, λήφθηκε απόφαση εκ νέου γιατί η Δημοτική μας Αρχή ¨ξέχασε¨ να διαθέσει πίστωση. Αποτέλεσμα, νέα καθυστέρηση χρηματοδότησης των αθλητικών σωματείων μας.

Τα παρακάτω τρία (3) θέματα 12η, 13η και 14η τροποποίηση, ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από την ¨αντιπολίτευση¨.

·         Θέμα: 12η τροποποίηση προϋπολογισμού αναφερόταν σε ποσό 332.213,45€ που έγινε αντιλογισμός λόγω λάθους από τη ΔΕΗ. Δημιουργήθηκε κωδικός αριθμός 00/6822.02 ¨πρόστιμα τμήματος επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων¨ ύψους 20.550,50 €, γιατί συνελήφθη ο Δήμος Δοξάτου να απασχολεί εργαζομένους χωρίς πρόσληψη (¨μαύρους¨ εργαζομένους, ανασφάλιστους).

Άλλη μια πρωτοτυπία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δοξάτου.

·         Θέμα: 13η τροποποίηση προϋπολογισμού αναφερόταν στη λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης για πληρωμή πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Δοξάτου. Δηλαδή το κράτος μας επιχορήγησε με 593.107,70€ για να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας. Η δημοτική αρχή ήθελε να ενισχύσει τον κωδικών αμοιβής των νομικών και συμβολαιογράφων με 50.000,00€.

Η Ανοιχτή Παρέμβαση για τις παρακάτω δύο τροποποιήσεις προϋπολογισμού 12η και 13η, δήλωσε ότι εφόσον μας δίνονται από τη ΔΕΗ και το κράτος περίπου 900.000,00€ μαζί με τα χρήματα που έχει ο Δήμος μας (σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου (1.500.000,00€ με 2.000.000,00€) γιατί δεν χρηματοδοτούμαι με δικούς μας πόρους την επισκευή του Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου Καλαμπακίου για να επανέλθει το συντομότερο δυνατό ή ομαλότητα στην ζωή των μαθητών μας;

Φυσικά απάντηση δεν πήραμε.

 ·         Στο θέμα: 14η τροποποίηση προϋπολογισμού προτάθηκε από τον  κ. Παπαδόπουλο Παρ., τροποποίηση που μειώνει τον κωδικό αμοιβής δικηγόρων κατά 3.300,00€.

Ο Δήμαρχος άρχισε να απειλεί για ελέγχους και νόμιμες προσφυγές. Αλήθεια του ζήτησε κανείς να μην πράττει νομίμως;

Η μαύρη εργασία είναι νόμιμη;

Η μαύρη εργασία είναι ηθική;

Γιατί να χρεωθεί ο Δήμος την ανικανότητα ορισμένων;

Τα παρακάτω θέματα, που εισηγήθηκα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Καταψηφιστήκαν από την Δημοτική Αρχή χωρίς αιτιολόγηση..

·         Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κερκίδων γηπέδου Τ.Δ. Κυργίων» προϋπολογισμού 12.000,00€. (Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες).

·         Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Κ. Κυργίων» προϋπολογισμού 10.000,00€. (Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες).

Το θέμα: ¨Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. Σχετική απόφαση Ο.Ε. 65/2016¨, ψηφίστηκε από τη Δημοτική Αρχή και τη μείζονα αντιπολίτευση.

Η Α.Π. καταψήφισε την αύξηση αμοιβής δικηγόρου δηλώνοντας ότι θα πρέπει να προβούμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Μετά την λήξη της συνεδρίασης και κατά την αποχώρηση μας, αυτή τη φορά άλλος Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής μας και μάλιστα Πρόεδρος ΝΠΔΔ, άρχισε τις ύβρεις.                                      

Ξεχνούν ότι για την μη ψήφιση των προτάσεων τους υπεύθυνοι είναι η ίδιοι.

Είναι πέρα από τον ορίζοντα τους, ότι οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι αποφασίζουν και ψηφίζουν κατά συνείδηση και ελεύθερα.

Οι απειλές και οι ύβρεις σας δεν θα περάσουν.

  

Καλαμπάκι, 25-11-2016                                 

                                                                    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                                         “ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”

                                                        Βούλα Καραγιαννίδου Συμεωνίδου

                                                      Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                                   Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: