Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Υπ΄αριθ.46 Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή Παρέμβαση», με θέμα «Ύβρεις, απειλές και ψυχολογική βία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δοξάτου».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 46

Ύβρεις, απειλές  και ψυχολογική βία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δοξάτου.

Στις 29 Οκτωβρίου  2016, ημέρα Σάββατο και ώρα  10:00 π.μ. (!)  συγκλήθηκε (35η) εκτάκτως το Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου, με μοναδικό θέμα: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 28/2016». 
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης σύμφωνα με την εισήγηση, οφείλεται στον καθορισμό της αμοιβής δικηγόρου πριν την εκδίκαση της υποθέσεως ενώπιον του ΣτΕ, που αφορά στην αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Δοξάτου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της υπ’ αριθμ. 60211/14-6-2015 Αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Συμμετοχής του Κοινού για το έργο «Διακρατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου» TAP».

Ο δήμαρχος δήλωσε μάλιστα ότι δεν θα καταθέσουμε πρόταση για να μπούμε στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της ΤΑΡ, ότι οι μελετητές έκαναν λάθος και η διασταύρωση του ΤΑΡ με το μελλοντικό δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου μας διασταυρώνεται σε δύο σημεία και πιθανόν το κόστος λειτουργίας του βιολογικού να είναι πολύ μεγάλο λόγω των κλίσεων.

Από την μείζονα αντιπολίτευση προτάθηκε να ζητηθεί συνάντηση με την εταιρεία ΤΑΡ για ερωτήματα που προκύπτουν και στην συνέχεια να αποφασίσουμε για πιθανές δικαστικές ενέργειες. Δεν το δέχτηκε η Δημοτική Αρχή τονίζοντας ότι δεν έχει σχέση το ένα θέμα με το άλλο, γιατί, έτσι και αλλιώς, θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση της Ο.Ε. και μόνον.

Το θέμα (προσαύξηση της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου) καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Στις 31 Οκτωβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00 π.μ., συγκλήθηκε (36η) εκτάκτως (πάλι) το Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου, με μοναδικό θέμα: «Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 28/2016», με αιτιολογία ¨την προσπάθεια από μέρους του Δήμου για πραγματοποίηση συνάντησης με τους εκπροσώπους της Trans Adriatic Pipeline, TAP και τη μη ανταπόκριση της εταιρείας¨, σύμφωνα με την πρόσκληση.

Δεν σημειώθηκε απαρτία.

Στις 1 Νοεμβρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  09:30 π.μ., συγκλήθηκε (37η) εκτάκτως για δεύτερη φορά  το Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου με το ίδιο θέμα. Δεν σημειώθηκε απαρτία.

Στις 1 Νοεμβρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., συγκλήθηκε (38η) εκτάκτως για τρίτη φορά στο Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου με το ίδιο θέμα. Παρόντες 18 Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος αποφάσισε να επαναφέρει θέμα σε έκτακτο για ανατροπή της προηγούμενης απόφασης, χωρίς καμία αιτιολόγηση περί έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης χωρίς να έχει παρέλθει το τρίμηνο εκ του νόμου, με επίκληση νέων στοιχείων: ¨την προσπάθεια από μέρους του Δήμου για πραγματοποίηση συνάντησης με τους εκπροσώπους της Trans Adriatic Pipeline, TAP και τη μη ανταπόκριση της εταιρείας¨.Η Α.Π. δήλωσε ότι το θέμα δεν είναι έκτακτο.

Ο Δ.Σ. Μπενάζης Ε. αφού είπε ότι: ¨Όπως  εσείς, Δήμαρχε, λέτε ότι θέλετε το καλό του Δήμου, έτσι και εμείς θέλουμε το ίδιο¨ συνέχισε λέγοντας ότι ¨δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να επιθυμεί το αντίθετο, γι΄ αυτό άλλωστε βρισκόμαστε και εδώ πέρα! Πλην όμως στο συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10η πρωινής, είπατε στην τοποθέτησή σας ότι, λόγω διασταυρώσεων του αγωγού T.A.P. με τον μελλοντικό αγωγό λυμάτων (του Βιολογικού δικτύου), θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω χωματουργικές εργασίες λόγω των δυσανάλογων κλίσεων που θα δοθούν στους σωλήνες λυμάτων (επειδή θα πρέπει να περάσουν κάτω από τον αγωγό T.A.P.), οπότε εν συνεχεία και τα λειτουργικά έξοδα των αντλιοστασίων θα αυξηθούν, άρα το κόστος κρίνεται  δυσβάσταχτο για τον Δήμο μας!¨ Και συνέχισε λέγοντας ότι ¨δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο διάστημα για το θέμα αυτό, και δεν το γνωρίζω, όμως, έχω στα χέρια μου έγγραφο και τα ανάλογα σχέδια από τους αρμοδίους για το θέμα αυτό (και μάλιστα από τον Σεπτέμβριο του 2016) που αναφέρει ότι: «Ο μελλοντικός αγωγός λυμάτων του βιολογικού δικτύου θα διασταυρώνεται "μόνον σε ένα σημείο" με τον αγωγό T.A.P. και θα βρίσκεται πάνω από αυτόν με μεταξύ τους απόσταση 155 εκατοστά του μέτρου! Δηλαδή ο αγωγός του Δήμου θα βρίσκεται 80 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και ο αγωγός T.A.P. άλλα 155 εκατοστά πιο κάτω, άρα συνολικά ο T.A.P. θα βρίσκεται στα 2 μέτρα και 35 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους, ΟΠΟΤΕ για ποιες επιπλέον  χωματουργικές εργασίες μας είπατε και πως μας επηρεάζει στα μελλοντικά λειτουργικά έξοδα του βιολογικού καθαρισμού; Ισχύει αυτό που σας διάβασα ή έχει αλλάξει κάτι; Παρακαλώ στην τοποθέτησή σας.»¨ Φυσικά απάντηση δεν πήρε!                                                                Ζητήσαμε το λόγο για δευτερολογία, ως δικαιούμαστε, και αυθαίρετα δεν μας δόθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.                                                                                                                               

Το Δ.Σ. καταψήφισε το θέμα ως μη έκτακτο κατά πλειοψηφία, γιατί:

· Η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) αποφάσισε κατά πλειοψηφία στις 18 Απριλίου 2016 (!), να εισηγηθεί την αύξηση της αμοιβής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προς τι αυτή η καθυστέρηση κ. Δήμαρχε; Προς τι το τόσο όψιμο ενδιαφέρον;

· Το πρωί της 1ης Νοεμβρίου και ώρα 9:46 επικοινωνήσαμε με τον υπεύθυνο Τοπικών Επικοινωνιών της ΤΑΡ για την Μακεδονία-Θράκη κ. Νάκο Σπ., ο οποίος μας δήλωσε ότι: «Η εταιρεία ΤΑΡ ζήτησε τεχνική συνάντηση με το Δήμο Δοξάτου και ο Δήμαρχος δεν δέχτηκε. Με έκπληξη διαπίστωσε στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου ότι αρνηθήκανε συνάντηση. Επίσης δέχθηκε τηλεφώνημα την Κυριακή, 30-10-2016, από τον Δήμαρχο για να γίνει τεχνική συνάντηση με την εταιρεία και εκπροσώπους του Δήμου. Ζήτησε κάποιες (5) ημέρες χρόνο για να ετοιμαστεί η συνάντηση αυτή (εισηγητές, ημερήσια διάταξη, μετακινήσεις κ.λ.π.).

· Σε κανένα σημείο της εισήγησης δεν αναφέρεται, αλλά και ούτε ειπώθηκε στο Δ.Σ., ποιος είναι λόγος της προσαύξησης της αμοιβής.

Μετά την λήξη της συνεδρίασης και αφού έκλεισαν τα μικρόφωνα, άρχισαν από την μεριά της Δημοτικής Αρχής απειλές, ύβρεις και ψυχολογική βία εναντίον μελών του Δ.Σ., γιατί δεν ψηφίζουν ό,τι αυτή προτείνει. Το ίδιο έργο συνεχίστηκε και έξω από το Δημαρχείο.                                                                       

Ξεχνούν ότι για την μη ψήφιση των προτάσεων τους αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι η ίδιοι. Ξεχνούν ή αγνοούν ότι οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι ψηφίζουν κατά συνείδηση και ελεύθερα.

Οι προπηλακισμοί, οι απειλές και οι ύβρεις σας δεν θα περάσουν.

  

Καλαμπάκι, 3-11-2016                                  

                                                                    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                                         “ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”

                                                        Βούλα Καραγιαννίδου Συμεωνίδου

                                                      Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                                   Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: