Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 15η του μηνός Νοεμβρίου του 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Υποβολή της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2016

2.Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016

3.Έγκριση και ψήφιση Ανατροπής Αναλήψεων Υποχρέωσης έτους 2016

4.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής & Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016
5.Εισήγηση του σχεδίου της 12ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
6.Εισήγηση του σχεδίου της 13ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
7.Εισήγηση του σχεδίου της 14ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
8.Εισήγηση του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος και της 15ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

9.Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2016»

10.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων Δήμου Δοξάτου προϋπολογισμού έως 1.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2016

11.Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου»

12.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Μαυρίδου)

13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο (υπόθεση Αλμπάντη δικαστήριο στις 25-11-2016)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

      Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: