Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οιονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου αύριο Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 11η  του μηνός Οκτωβρίου του 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1.Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016

  2.Εισήγηση του σχεδίου της 10ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

  3.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής & Ψήφιση πιστώσεων

  4.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής & Ψήφιση πιστώσεων

  5.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου υπαλλήλου εντάλματος προπληρωμής»

  6.Λήψη απόφασης περί της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρήστου Κρικοπούλου

  7.Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εκδηλώσεων προς τιμή των Ευεργετών του Καλαμπακίου Γαλάτειας και Χρήστου Κρικοπούλου.

  8.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

  9.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

10.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

12. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την κ. Βασιλακάκη Παρθένα η οποία ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου Δοξάτου

13. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με τον κ. Κετέογλου Δαυίδ ο οποίος ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου Δοξάτου

-Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη λήψης των σχετικών  αποφάσεων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

          Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: