Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτ.Συμβουλίου Δοξάτου, αύριο Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20.30 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά την ματαίωση της 28ης συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας,  στις 22 Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1-ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 22ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2-ο Θέμα: Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (6η τεχνικού προγράμματος) οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής:Ζεκερίδης Χαράλαμπος)

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σχολείων.Κοινοποίηση                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                    Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: