Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει προσλήψεις με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.


-Ο Δήμος Δοξάτου με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2016 ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χρακτήρα, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δοξάτου, που εδρεύει στο Καλαμπάκι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα.

-Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά όλο το περιεχόμενο της ανακοίνωσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: