Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Στην Αποκεντρωμένη για κατ' εξαίρεση άδειες παράτυπων εργατών γης.


Για εκμετάλλευση 100 στρεμμάτων αραβόσιτου ο αγρότης θα μπορεί να απασχολεί έναν εργάτη γης, για 25 στρέμματα λιοστάσια επίσης έναν, ενώ ένας επίσης εργάτης αντιστοιχεί σε μονάδα με 100 αιγοπρόβατα.

-Μόνο εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης, (συγχρόνως υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργασία) και ο ενδιαφερόμενος αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται (ο αγρότης), να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ' εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση τόσων αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιολογεί το είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης καλλιεργειών - θέσεων εργασίας (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015).

-Αυτό αναφέρεται σε έγγραφη απάντηση του υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κατρούγκαλου, προς το βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Βασίλη Κεγκέρογλου, αναφορικά με την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες παράτυπα διαμενόντων στην Ελλάδα, μεταναστών.

-Όπως μάλιστα διευκρινίζει το αρμόδιο υπουργείο, για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση τόσων αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιολογεί το είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης καλλιεργειών - θέσεων εργασίας (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015), ο οποίος ορίζει τα παρακάτω:

-Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και εποχιακή απασχόληση καθορίζεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Α) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Αραβόσιτος 100

Ζαχαρότευτλα 70

Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Βαμβάκι 20

ΦΥΤΑ

Ηλίανθος 100 Καπνός 5

Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

Μηδική, Βίκος. 100

Δ) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Αγγούρια, Κολοκυθάκια, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πιπεριές, Φασολάκια. 2

Ε) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντίδια, Κολοκυθάκια, Αρακάς, Κρεμμύδια, Λάχανα, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πατάτες, Πιπεριές, Πράσα, Σπανάκι, Φασολάκια, Καρότα, Σκόρδα 15

Μπάμιες 3,5

Σπαράγγια 5

Μανιτάρια 0,2

Φράουλα 1

Καρπούζι-Πεπόνι 30

ΣΤ) ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ

Αχλάδια, Μήλα, Βερίκοκα, Ροδάκινα, Δαμάσκηνα, Κεράσια, Ακτινίδια 5

Βατόμουρα 5

Σταφύλια για οινοποίηση 15

Σταφύλια επιτραπέζια 10

Ζ) ΕΛΙΑ

Ελιές για λάδι και βρώσιμες 25

Η) ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Φιστίκια, Αμύγδαλα, Φουντούκια, Κάστανα 40

Θ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 5

I) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1

ΙΑ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Λεβάντα, Ρίγανη, Μέντα 40

IB) ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Φυτώρια 3

ΙΓ) ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ

(Ακακίες, Καρυδιές κ.λ.π.) 120

Η αντιστοιχία ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και εποχική απασχόληση καθορίζεται ως εξής:

ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, σταβλισμένες 20

Αγελάδες κρεατοπαραγωγής, σταβλισμένες- βοσκής 40

Αιγοπρόβατα οικόσιτα - βοσκής 100

Χοίροι 25

Πουλερικά (όρνιθες-γαλοπούλες) 300

Κουνέλια 150

Μέλισσες Κυψέλες 150

-Σημειωτέον ότι οι αγρότες που ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων του ν. 4052/2012 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, δεδομένου ότι ενεργούν με άδεια της διοίκησης, και σύμφωνα με την ισχύουσα και στο " διοικητικό δίκαιο αρχή, ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο διοικούμενος μπορεί να μην εκπληρώσει νόμιμη υποχρέωση (η οποία εν προκειμένω συνίσταται στην μη απασχόληση παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών).

-Οι παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί που θα απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 4331/2015 θα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010.

Αναλυτικά η έγγραφη απάντηση που δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας:

-Εφαρμογή διαδικασίας αδειοδότησης για εργασία, ασφάλισης και φορολόγησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.

-Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

-Όσον αφορά στο ερώτημα 3, η με αριθ. πρωτ. 53619/735/25.11.2015 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 2631) είναι ήδη σε ισχύ και, ως εκ τούτου, οι πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του Ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η οποία είναι σε ισχύ, μπορούν να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας εργασίας που θα τους επιτρέψει να εργάζονται νόμιμα στη

χωρά μας.

-Όσον αφορά στο ερώτημα 5, μετά την ψήφιση του άρθρου 58 του Ν. 4384/2016 (φ.Ε.Κ. Α' 78), απεστάλησαν προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας επικαιροποιημένα αιτήματα από τις Περιφέρειες από τα οποία προκύπτουν αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, κυρίως στους τομείς της γεωργίας της κτηνοτροφίας και της αλιείας, που δεν καλύπτονται από τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. 24990/366/04/06/2015 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (ΦΕΚ Β' 1092), η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80). Στο πλαίσιο αυτό, μετά την συμπλήρωση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με βάση τα αιτήματα που εισέρχονται στην ανωτέρω υπηρεσία μας, θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58 του Ν.4384/2016 και αφορά την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα μας.

-Όσον αφορά στον χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση και δημοσίευση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. αυτός θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της αποστολής των απαραίτητων στοιχείων για τις θέσεις εργασίας που αφορούν την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία).

-Σχετικά με την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής στον ΟΓΑ και ειδικότερα σε ότι αφορά το ζήτημα ασφάλισης των παράτυπα διαμενόντων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ασφάλισή τους, παρά την υπαγωγή τους σε εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του Οργανισμού, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), καθώς δεν είναι καταγεγραμμένοι από τις εθνικές Υπηρεσίες Αλλοδαπών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

-Μέχρι σήμερα η χορήγηση θεώρησης εισόδου για την εποχική απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης με την διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 ν. 4251/2014), στο πλαίσιο που κάθε φορά θέτει η εκδιδόμενη υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών (ΥΑ 24990/366/4.6.2015 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015), είχε αποδειχθεί αναποτελεσματική, δεδομένου ότι καλυπτόταν μονάχα ένα μικρό μέρος των θέσεων εργασίας που κάθε φορά προέβλεπε η ως άνω υπουργική απόφαση. Ως αποτέλεσμα, οι αγρότες κατέφευγαν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών υπό την πίεση της ανάγκης συγκομιδής σε συγκεκριμένο χρόνο και λόγω της ταυτόχρονης αδυναμίας εξεύρεσης εργατών δυνάμενων να απασχοληθούν με έγκυρες συμβάσεις εργασίας.

-Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος συμπεριλήφθη στο ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α'/26.04.2016), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το άρθρο 58, στόχος του οποίου είναι η διευκόλυνση των αγροτών να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους παράτυπα διαμένοντες αλλοδαπούς εργάτες γης, δυνάμενοι ταυτόχρονα να δικαιολογήσουν την εν λόγω δαπάνη ως λειτουργικό έξοδο της επιχείρησής τους.

-Ειδικότερα, θεσπίζεται διαδικασία με την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης (και άρα υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργασία), ο δε αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ' εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.

-Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση τόσων αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιολογεί το είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης καλλιεργειών - θέσεων εργασίας (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015).

-Οι αγρότες που ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων του ν. 4052/2012 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, δεδομένου ότι ενεργούν με άδεια της διοίκησης, και σύμφωνα με την ισχύουσα και στο " διοικητικό δίκαιο αρχή, ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο διοικούμενος μπορεί να μην εκπληρώσει νόμιμη υποχρέωση (η οποία εν προκειμένω συνίσταται στην μη απασχόληση παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών).

-Οι παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί που θα απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 4331/2015 θα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010.

Μπίκας Αλέξανδρος|  23/05/2016 - 09:02 πμ

http://www.agronews.gr/news/

Δεν υπάρχουν σχόλια: