Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Δελτίο Τύπου του Δήμου Δοξάτου για την ενίσχυση του έργου των Πολιτιστικών Συλλόγων & Αθλητικών Σωματείων.


                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

-Ο Δήμος Δοξάτου στην προσπάθειά του να ενισχύσει το έργο των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων που βρίσκονται στα διοικητικά όριά του, καλεί όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι 03/06/2016 στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, Γρ. 202,στον Δήμαρχο Δ. Δοξάτου, κο Δαλακάκη Δημήτριο τηλ 2521352401:

-Αίτηση Επιχορήγησης

-Καταστατικό συλλόγου

-Βεβαίωση  Πρωτοδικείου ότι ο σύλλογος υφίσταται και δεν έχει διαλυθεί

-Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα

-Απολογισμός  συλλόγου προηγούμενου έτους

-Προϋπολογισμός - Πρόγραμμα Δράσης του συλλόγου για το τρέχον έτος

-Προϋπολογισμός  - Πρόγραμμα Δράσης της αιτούμενης επιχορήγησης του τρέχοντος έτους (για εκδηλώσεις από 01/08/2016 μέχρι 15/12/2016)

-Υπεύθυνη δήλωση  ότι  δεν έχει επιχορηγηθεί  από κανένα φορέα  Γεν.  Κυβέρνησης

-Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου

-Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει να κατατεθούν στο Δήμο:

-Γραμμάτιο είσπραξης

-Πρακτικό του Δ.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης.

-Φορολογική ενημερότητα για ποσό άνω των 1.500€ και

ασφαλιστική ενημερότητα για ποσό άνω των 3.000€ .Από το Γραφείο Δημάρχου


Δεν υπάρχουν σχόλια: