Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Έως την 7 Μαρτίου η προθεσμία για την Yποβολή παλιού και νέου Μητρώου εκμετάλλευσης για τη συνδεδεμένη στο αιγοπρόβειο.


-Μητρώο εκμετάλλευσης παλαιό και νέο ενημερωμένα με την ετήσια απογραφή των ζώων και θεωρημένα από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 7 Μαρτίου όλοι οι κτηνοτρόφοι που θέλουν να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος.

-Πιο αναλυτικά, με ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμπάκας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών ή μετακινούμενους σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή, καθώς και τους κτηνοτρόφους των πεδινών περιοχών, που υπέβαλλαν δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015 στον Α.Σ. Καλαμπάκας, να καταθέσουν μέχρι τις 7 Μαρτίου, στα γραφεία του, προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος: Μητρώο εκμετάλλευσης παλαιό και νέο ενημερωμένα με την ετήσια απογραφή των ζώων και θεωρημένα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

-Σημειώνεται ότι τα παλαιά μητρώα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με όλες τις μειώσεις των ιστορικών ζώων, ώστε να προκύπτει ο αριθμός των ιστορικών ζώων που υπάρχουν στην εκμετάλλευση την 31-12-2015.

-Τα νέα μητρώα θα πρέπει να αναγράφουν το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης, ενώ αναλυτικά θα αναγράφονται τα ηλεκτρονικά ενώτια των αιγοπροβάτων που γεννήθηκαν μετά την 31-12-2009 στο ΜΕΡΟΣ Ε΄ «καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό σήμανσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: