Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου αύριο Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

   -Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 14η  του μηνός Ιανουαρίου του 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 14ης Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016

-Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη πληρωμής των υποχρεωτικών δαπανών. Επειδή το οικονομικό έτος 2015 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, μπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               

  Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: