Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14.15΄στο Δημαρχείο του Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 4η  του μηνός Ιανουαρίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  14.15 π.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

-Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων του Δήμου από 4-1-2016 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016

-Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ για το έτος 2016

-Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 έτους 201

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                               

                                                                                  Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: