Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για 916 θέσεις στην Υγεία.


-Από Δευτέρα ξεκινά η προθεσμία για 226 προσλήψεις αποφοίτων ΠΕ και ΥΕ

-Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων στα νοσοκομεία είναι οι ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών και ΥΕ Βοηθών Θαλάμου.

-Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα «τρέξουν» οι αιτήσεις των υποψηφίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών που θέλουν να πάρουν μέρος στις δύο μεγάλες προκηρύξεις του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 916 μονίμων υπαλλήλων.

-Ήδη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 4Κ/2015 που αφορά 226 θέσεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 125 για πτυχιούχους ΑΕΙ και οι υπόλοιπες 101 για υποψήφιους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (βλ. πίνακα).

-Για τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών απαιτείται και γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ για συγκεκριμένες θέσεις ζητείται άδεια άσκηση επαγγέλματος, ταυτότητα μέλους Ενωσης, άριστη γνώση της αγγλικής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (για τις θέσεις Φαρμακοποιών).

-Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώ η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2015, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510, έως τις 20 Νοεμβρίου αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Υ.Ε.).

Στην τελική ευθεία

-Εξάλλου, στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η δεύτερη προκήρυξη που αφορά 690 θέσεις Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (374 ΤΕ και 316 ΔΕ) σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Οι κυριότερες ειδικότητες είναι εκείνες της ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων, και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (βλ. πίνακα).

Τα προσόντα

-Για τις περισσότερες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κ.λπ.

-Παράλληλα, για αρκετές ειδικότητες απαιτούνται πρόσθετα προσόντα που αφορούν κυρίως εμπειρία, είτε γνώση χειρισμού Η/Υ είτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Επισκεπτών Υγείας, Μαιών, Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών κ.α.), καθώς και ταυτότητα μέλους του οικείου Συλλόγου (Μαιευτών, Ενωσης Νοσηλευτών κ.λπ.).

-Σύντομα το ΑΣΕΠ θα καθορίσει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους, που αναμένεται να «τρέξουν» το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

226 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΑΙ ΥΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Ειδικότητες
Θέσεις
ΠΕ Ακτινοφυσικών
5
ΠΕ Διαιτολόγων
1
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
6
ΠΕ Νοσηλευτικής
34
ΠΕ Φαρμακοποιών
7
ΠΕ Χημικών - Βιοχημικών - Βιολόγων
2
ΥΕ Βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότηταs Βοηθών θαλάμου
20
ΥΕ Επιμελητών
1
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
8
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
62
ΥΕ Εργατών
4
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Ειδικότητας Πλυντών
2
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

Ειδικότητας Νοσοκόμων
4
ΣΥΝΟΛΟ
226
ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 690 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ
Ειδικότητες
Θέσεις
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
4
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
2
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
28
ΤΕ Λογιστικής
2
ΤΕ Μαιών-Μαιευτών
30
ΤΕ Ηλεκτρονικών Τεχνικών
2
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
ΤΕ Νοσηλευτικής
258
ΤΕ Πληροφορικής
3
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
45
ΤΕ Φυσικοθεραπείας
2
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
211
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
13
ΔΕ Νοσοκόμων Φυλάκων Ασθενών
1
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων
28
ΔΕ Παρασκευαστών
3
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
6
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
19
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
3
ΔΕ Μαγείρων
2
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
8
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
3
ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
10
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
16
ΣΥΝΟΛΟ
690


http://www.ethnos.gr/entheta

Δεν υπάρχουν σχόλια: