Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Παρανέστι Δράμας 22-24/11/2015.


Η Ένωση Αγροτών Bιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας σας ενημερώνει ότι διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στο Παρανέστι Δράμας, στις 22-24/11/2015.
-Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παρανεστίου και το ΚΠΕ Παρανεστίου και οι υποστηρικτές του συνεδρίου είναι το δίκτυο" Αιγίλοπας" και η κοινότητα "Πελίτι".

-Οι πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου και τα αιτήματα συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Β.Β.Ε. www.biologikesagores.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

22-24/11/2015

Παρανέστι Δράμας.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κ.Θόλου Δ.Παρανεστίου.

22/11/2015
(Κυριακή)
Βιολογική Κτηνοτροφία – Βιωσιμότητα προοπτικές.
8:00-9:00
Πρωινό στο εστιατόριο του οικισμού στο Μεσοχώρι.
9:15
Αναχώρηση για την αίθουσα του συνεδρίου.
9:30-10:00
Εγγραφές
10:00-10:30
Χαιρετισμοί
10:30-10:50
K. Γιώργος Αρσένος, Καθηγητής Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
“Η εξέλιξη της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα: Ερευνητικά δεδομένα και μελλοντικές προοπτικές.¨
10:50-11:10
K. Αθανάσιος Μαυρομάτης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Βελτίωσης φυτών Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.
¨ Η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών ψυχανθών: προβλήματα, οφέλη και προοπτικές για την Ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.¨
11:10-11:40
Διάλειμμα – καφές.
11:40-12:40
Ερωτήσεις-Συζήτηση.
12:40-13:00
K. Κων/νος Παπαϊωάννου,   Δρ. Κτηνίατρος Πρόεδρος του ΔΣ της «Αμάλθειας». «Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων στην Ελλάδα. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές.»
13:00-13:20
Κ. Ελευθέριος Γίτσας, πρόεδρος της  Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης  Κρέατος  και  αντιπρόεδρος του  ΣΕΚ (Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας).
¨Οι Οργανώσεις παραγωγών και οι διεπαγγελματικοί παράγοντες βιωσιμότητας της Κτηνοτροφίας.¨
13:20-13:40
Κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης, κτηνοτρόφος και βιοκαλλιεργητής της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας “Προβλήματα της βιολογικής κτηνοτροφίας”
13:40-14:40
Ερωτήσεις-Συζήτηση
15:00-16:00
Μεσημεριανό στο εστιατόριο του οικισμού
18:30-19:30
Συνάντηση και γνωριμία βιοκαλλιεργητών.
20:30-21:30
Βραδινό
21:30-23:00
Ψυχαγωγική βραδιά23/11/2015
(Δευτέρα)
Νομοθεσία και αειφορική διαχείριση σπόρων και ντόπιων ποικιλιών.
8:00-8:45
Πρωινό στο εστιατόριο του οικισμού.
9:00
Αναχώρηση για το ¨σπίτι των σπόρων¨στο Μεσοχώρι.
9:15-9:45
Επίσκεψη στο ¨σπίτι των σπόρων¨ στο μεσοχώρι Παρανεστίου. Ενημέρωση από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη, συντονιστή της κοινότητας Πελίτι.
10:00
Αναχώρηση για την αίθουσα συνεδριάσεων
10:15-10:35
Κα Ελένη Τζαβάρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, της Δ/νσης συστημάτων ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και γεωγραφικών ενδείξεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ¨Το θεσμικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία.¨
10:35-11:20
Κα Blanche Magarinos-Rey, νομικός του Κοκκοπελί της Γαλλίας.
Νομοθεσία σπόρων – εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. /Κα Βάσω Κανελλοπούλου, δημοσιογράφος, μεταφράστρια, συνεργάτης του Πελίτι.
11:20-11:40
Κ. Κώστας Κουτής, Γεωπόνος ( MSc, PhD Οργανική Βελτίωση), συντονιστής του ΑΙΓΙΛΟΠΑ.
«Ο παραδοσιακός και βιολογικός σπόρος στην Ελλάδα.
Προτάσεις στα προβλήματα διαχείρισης και νομοθεσίας. Ο  ρόλος των πολιτών –  γεωργών.»
11:40-12:10
Διάλειμμα – καφές
12:10-13:10
Ερωτήσεις-Συζήτηση
13:10-13:30
Κ. Τρύφων Αδαμίδης, Διευθυντής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Κολέγιο Περρωτής. Αμερικανική Γεωργική Σχολή. ¨Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί : Σωτηρία ή Καταστροφή?¨.
13:30-13:50
Κ. Γιώργος Κολέμπας, οικογεωργός, συγγραφέας. ¨Στοπ ΤΤΙP, TISA, CETA, στοπ στα Μεταλλαγμένα.¨
13:50-14:50
Ερωτήσεις-Συζήτηση.
15:00-16:00
Μεσημεριανό στο εστιατόριο του οικισμού.
18:30-19:00
Αξιολόγηση και επιλογή μονόκοκκου σιταριού /(//Triticum monococcum/), δίκοκκου (/T. dicoccum/) και  σπέλτα (/T. spelta)/, για προσαρμοστικότητα σε συνθήκες χαμηλών εισροών και βιολογικής γεωργίας με στόχο την  παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας . (Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσφατης ερευνας στα πλαισια του έργου ΑγροΕΤΑΚ  του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) : Κώστας Κουτής, Δρ Γεωπόνος – Οργανική Βελτίωση.
20:00-21:00
Βραδινό στο εστιατόριο του οικισμού.
21:30-11:00
Ψυχαγωγική βραδιά στον οικισμό.24/11/2015 (Τρίτη)
Βιολογικές τοπικές αγορές – Διάθεση Αγροτικών προϊόντων
8:00-9:00
Πρωινό στο εστιατόριο του οικισμού.
9:15
Αναχώρηση για την αίθουσα του συνεδρίου.
9:30-10:00
Κα Χρυσούλα Σκορδίτη, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας
¨Βιολογικές τοπικές αγορές¨/Μέλος του Δ.Σ.
10:00-10:20
Κα Έλενα Ράπτου, Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. «Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τα βιολογικά προϊόντα».
10:20-10:40
Κα Τζέννυ Γκιουγκή, Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ακτιβίστρια της Διατροφικής Κυριαρχίας, μέλος του Nyeleni Forum Stirring Committee και μέλος του Urgenci (Διεθνές κίνημα ΚΥΓΕΩ: Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία).
¨Τι είναι η ΚΥΓΕΩ – Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία. Πως μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Τα πλεονεκτήματα για τον παραγωγό. Παραδείγματα και επιτυχημένες πρακτικές.¨
10:40-11:10
Διάλειμμα-καφές
11:10-12:10
Ερωτήσεις-Συζήτηση
12:10-12:30
Κ. Κώστας Νικολάου, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής-Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
«Η επίδραση της υψηλής ποιότητας προϊόντων στην αποτελεσματικότητα εναλλακτικών κοινωνικο-οικονομικών δομών. Το παράδειγμα του Βίος Coop»
12:30-12:50
Κα Λαζούδη Ευγενία, Γεωπόνος, ελεγκτής της Tuv – Austria.
¨Ποιότητα στον πρωτογενή τομέα. Κίνητρα και οφέλη της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.¨
12:50-13:10
Κ. Χρήστος Παρασχούδης, πρόεδρος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού ¨θρακών αμνός¨. ¨Συνεταιρισμός-Συνεργατισμός¨
13:10-14:10
Ερωτήσεις-Συζήτηση
14:10-15:10
Αποτελέσματα και προτάσεις συνεδρίου, τελική αξιολόγηση. Λήξη συνεδρίου.
15:15-16:15
Μεσημεριανό στο εστιατόριο του οικισμού.

http://www.dramania.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: