Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Πρόστιμα σε κτηνοτροφικές μονάδες της Δράμας για πρόκληση ρύπανσης.


Μέσα σε μια ημέρα οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Δράμας επέβαλαν πρόστιμα όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 
-Πρόστιμα σε κτηνοτροφικές μονάδες για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερών αποβλήτων επέβαλαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Δράμας σε κτηνοτροφικές μονάδες, στην περιοχή Οχυρού.

-Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το ThrakiToday.com, των προστίμων προηγήθηκε ο ανάλογος έλεγχος από τον οποίον προέκυψαν οι παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα. 

-Τα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την Νομοθεσία, θα πρέπει να εισπραχθούν από την τοπική ΔΟΥ, ενώ κατά των σχετικών αποφάσεων οι παραβάτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε  ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Ταυτόχρονα, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός 60 ημερών.  

-Κατά το έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις όσον αναφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων σε συνάρτηση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία αλλά και τη νομοθεσία σχετικά με τις κτηνοτροφικές μονάδες, κατά περίπτωση. 

Τσουχτερά πρόστιμα 

-Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν τις αρκετές χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Σε κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας Γ.Τ. επεβλήθη πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ σε αντίστοιχη της Μ.Ε. πρόστιμο 1.470 ευρώ. Σε μονάδα της Κ.Α. το πρόστιμο κυμάνθηκε στα 1.295 ευρώ, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα που διαχειρίζεται εταιρία επιβλήθηκε πρόστιμο 9.905 ευρώ. Εξίσου μεγάλο ήταν και το πρόστιμο που επεβλήθη σε μονάδα ιδιοκτησίας Σ.Π. ύψους 2.065 ευρώ, ενώ σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα του ίδιου ιδιοκτήτη επεβλήθη πρόστιμο ύψους 1.715 ευρώ. 

http://www.thrakitoday.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια: