Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Με οκτώ θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 και ώρα 14.15΄η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 26η του μηνός Αυγούστου του 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων 2015.
  2. Εισήγηση του σχεδίου της 23ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  3. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
  6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
  7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
  8. Τροποποίηση της αριθ. 98/2015 απόφ. Οικ. Επιτροπής περί Καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Τ.Κ. Φτελιάς» προϋπολογισμού 5.858,30€

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: