Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2014.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Τους Φορείς, Δημότες και Κατοίκους του Δήμου Δοξάτου

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 και της υπ’ αριθμ. 193/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στις 10 Σεπτεμβρίου 2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, με μοναδικό θέμα:

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2014                           
Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο   
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμουλίου
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             

Δεν υπάρχουν σχόλια: