Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Περέμβαση» του Δήμου Δοξάτου, σχετικά με την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου της 25 ιουνίου 2015.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17
-Την Πέμπτη,  25 Ιουνίου 2015, στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση  (13η) και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι με την έναρξη των τακτικών θεμάτων: 21/27 (2/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 6/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 12/15 από τη Συμπολίτευση και 1 ανεξάρτητος).
Για τα διαδραματισθέντα πριν την συζήτηση των τακτικών και των  εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Δελτίο Τύπου.
Εκτός Ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν δύο θέματα, τα οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα:
1ο θέμα: «Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δοξάτου για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας της πλύσης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Δοξάτου».
2ο θέμα: «Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κάτω Νευροκοπίου και Δοξάτου για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας της αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων  του Δ. Δοξάτου»
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα τακτικά θέματα, από τα οποία τα παρακάτω ψηφίστηκαν ομόφωνα:
1ο θέμα: «Επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπακίου».
6ο θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ».
7ο θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ».
8ο θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ».
12ο θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ανανέωσης αδειών παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου.
13ο θέμα: «Μείωση δημοτικών τελών σε πολύτεκνους, Α.μ.Ε.Α. και απόρους».
15ο θέμα: «Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4323/2015.
17Ο θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
24ο θέμα: «Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014».
25ο θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ Δήμου Δοξάτου της ΔΗΚΕΔΗΔ».
-Ενώ τα παρακάτω τακτικά θέματα, ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία:                                   2ο Θέμα: «Γνωμοδότηση για την ονομασία της επαρχιακής οδού Αγοράς – Αδριανής του Δήμου Δοξάτου σε οδό ¨ΝΙΚΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ¨».
Η Α.Π. και ένας ακόμη Δ.Σ. της μείζονος Αντιπολίτευσης δήλωσαν παρών.
4ο θέμα: «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου».
Η Α.Π. πρότεινε το μέλος Δημοτικός Σύμβουλος να προέρχεται από τη μείζονα αντιπολίτευση ενώ ο δημότης να προέρχεται από την Α.Π., δεν το δέχτηκε όμως η Μείζον αντιπολίτευση με αποτέλεσμα να καταψηφίσουμε την πρόταση.
-Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε στο επόμενο Δελτίο Τύπου μας.
10ο θέμα: «Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών σταθμών Δήμου Δοξάτου». Θεωρήθηκε από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης μεγάλο το ποσό της μελέτης ύψους 14.500€ χωρίς Φ.Π.Α.  Δηλώσαμε παρών.
14ο θέμα: «Λήψη απόφασης για διαγραφή τελών και δικαιωμάτων».
Στο θέμα αυτό ήταν εμφανής και ισχυρή η έλλειψη-απουσία των εγγράφων από το φάκελο του Δ.Σ.  και η ευθύνη βαραίνει ακεραία τον πρόεδρο του Δ.Σ. Από τη μελέτη της υπόθεσης κατόπιν δικής του έρευνας ο επικεφαλής της Α.Π. θεώρησε ότι πρέπει να ψηφίσει υπέρ. Η Δ.Σ. της Α.Π. κα. Καραγιαννίδου Βούλα δεν είχε την ¨δυνατότητα¨ τέτοιας μελέτης (λόγω της εργασίας της) και δήλωσε παρούσα. Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε πρόταση αναβολής σύσσωμα από τις αντιπολιτεύσεις, αλλά καταψηφίστηκε από τη συμπολίτευση.
16ο θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2015».
Από την Α.Π. εξαιτίας μπερδέματος, 1 μέλος της δήλωσε παρών και 1 μέλος καταψήφισε.
19ο θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας».
Η Α.Π., όπως και μέρος της μείζονος μειοψηφίας, πρότειναν την ελάχιστη δυνατή αποζημίωση (250€), ενώ η Δημοτική Αρχή πρότεινε 400€.
20ο θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας».
Η Α.Π., όπως και μέρος της μείζονος μειοψηφίας, πρότειναν την ελάχιστη δυνατή αποζημίωση (250€), ενώ η Δημοτική Αρχή πρότεινε 400€.
21ο θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης».
Η μείζονα αντιπολίτευση πρότεινε να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθεί πρώτα μεταξύ των μελών του Δ.Σ., ώστε να καθοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το ταμειακό έλλειμμα του Δ. Δοξάτου. Συμφωνήσαμε, γιατί σε προηγούμενη συνεδρίασης του Δ.Σ. (11η)  συνομολογήσαμε την δημιουργία μιας μικτής επιτροπής, η οποία μέχρι σήμερα δεν συνεδρίασε.
Η Δημοτική αρχή επέμενε στην παροχή γνωμοδότησης με αντίτιμο 2.000€.
22ο θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης». Η Α.Π., πρότεινε την ελάχιστη δυνατή αποζημίωση (40€) ενώ η Δημοτική Αρχή πρότεινε 100€.
23ο Θέμα: «Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2015».
Η Α.Π., επειδή στην προκήρυξη δεν υπήρχαν κριτήρια (Ε1, πολυτεκνία, ΑΜΕΑ, εντοπιότητα κ.λ.π.) και δεν είχε κανένα συγκριτικό στοιχείο και ως εκ τούτου δεν  μπορούσε να έχει αντικειμενική κρίση, δήλωσε παρών.
26ο θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2015 απόφασης του Δ. Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. με θέμα: 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και διάθεση πίστωσης».
Η Α.Π. καταψήφισε το θέμα γιατί δεν είναι δυνατόν να υποδιπλασιάζονται κωδικοί  και να  υπερδιπλασιάζονται άλλοι. Αυτό δείχνει την προχειρότητα του προϋπολογισμού, πράγμα που αναδείξαμε και είχαμε τονίσει και κατά την ψήφισή του.
Το 5ο θέμα: «Λήψη απόφασης για ανταλλαγή αγροτεμαχίου μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και ιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3463/2006» δεν συγκέντρωσε το απαιτούμενο αριθμό της απόλυτης πλειοψηφίας των δεκατεσσάρων θετικών ψήφων και απορρίφθηκε.
Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε στο επόμενο Δελτίο Τύπου μας.
Τα παρακάτω θέματα αναβλήθηκαν κατόπιν προτάσεως της Δημοτικής Αρχής:
3ο θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύσταση επιτροπών διαχείρισης κληροδοτημάτων Δήμου Δοξάτου».
9Ο θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ».
11ο θέμα: «Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: Μελέτη χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης Δήμου Δοξάτου – ενημέρωση δημοτών και αποτίμηση των ωφελειών της ανακύκλωσης».
15ο θέμα: «Λήψη απόφασης για μεταφορά διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4323/2015 στην Τράπεζα Ελλάδος.
18ο θέμα: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της προμήθειας Ανταλλακτικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου μετά από άγονο διαγωνισμό».

Καλαμπάκι, 30-6-2015                        
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της  «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
                                        Βούλα Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου
                                        Ελένη Κωνσταντινίδου
                                        Μιχάλης Γ. Παπάζογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: