Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή παρέμβαση» σχετικά με τις πρόσφατες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου.


ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12
·      Τη Δευτέρα 20/4/2015 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση  (6η) και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16/27 (2/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 3/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 10/15 από τη Συμπολίτευση και 1 ανεξάρτητος).
Το μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015, μετά από άγονο διαγωνισμό» ψηφίστηκε ομόφωνα.
·      Την Πέμπτη 23/4/2015 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση  (7η) και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
Μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφισμα Δήμου Δοξάτου για την υποχρεωτική μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα Ελλάδος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης».
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 12/27. Δε σημειώθηκε απαρτία και η συνεδρίαση αναβλήθηκε.
·      Την Τρίτη  28/4/2015 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση  (8η) και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
    Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 23/27 (2/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 8/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 12/15 από τη Συμπολίτευση και 1 ανεξάρτητος).
Στη συνέχεια αποχώρησαν οι κ.κ. Κωνσταντούδη – Στυλίδου Μ. και Χαλκίδης Χ. κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, οι κ.κ. Φυρινίδης Ε. και Σαραπάρης Κ. στο 1ο θέμα, ο κος Τίρλας Δ. στο 2ο θέμα, ο κος Ιωάννου στο 10ο θέμα, η κα Δημητριάδου Ι. στο 14ο θέμα, ο κος Παπαδόπουλος Π. στο 15ο θέμα. Ο κος Χαλκίδης επανήλθε στο 2ο θέμα.
Ο κ. Φυρινίδης Ε.  αποχώρησε της συνεδρίασης σε ένδειξη διαμαρτυρίας εξαιτίας της απαράδεκτης και καταδικαστέας αναφοράς του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ζουμπούλογλου Α. που αποκάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους «γλάστρες», όταν ο κ. Φυρινίδης Ε. ζήτησε το λόγο εκτός διαδικασίας. Η Α.Π. ζήτησε να ανακαλέσει την φράση του, καθώς επίσης να του δοθεί ο λόγος, πράγμα το οποίο δεν έγινε φυσικά.
Τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία:
1ο Θέμα: «Ψήφισμα Δήμου Δοξάτου για την υποχρεωτική μεταφορά των Ταμειακών  Διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα Ελλάδος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης». 
Το θέμα υπερψηφίστηκε με 10 ψήφους υπέρ (συμπολίτευση) και 9 ψήφους κατά (σύσσωμη η αντιπολίτευση).
Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» είναι κατηγορηματικά  αντίθετη σε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως κατέθεσε και στο ψήφισμα της στη συνεδρίαση της 23/4/2015, που ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Παραθέτουμε το προτεινόμενο ψήφισμα.
ΨΗΦΙΣΜΑ
H Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι αντίθετη σε μονομερείς ενέργειες που πλήττουν το κύρος και την αυτονομία της, όπως είναι και οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
Είναι γεγονός ότι πλήττεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ, με το οποίο θεμελιώνεται η διοικητική αλλά και οικονομική αυτοτέλεια τους.
Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε στις Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Δ.-Α.ΜΑ.Θ. ότι δεν σήκωσαν φωνή στις προηγούμενες πολιτικές που:
·        έκοβαν συνεχώς χρηματοδότηση και προσωπικό από την Αυτοδιοίκηση.
·         υπονόμευαν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
·        εισήγαγαν το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
H Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να  είναι πρόθυμη να συμβάλει στις εκρηκτικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Είναι επομένως αυτονόητο, ότι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση οφείλει να εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος και να συνδράμει στον αγώνα της.
     Από τη  στιγμή όμως που πέρασε μια εβδομάδα από το ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 21/4/2015 και έγιναν αρκετά βήματα σύγκλισης μεταξύ κυβέρνησης και Κ.ΕΔ.Ε., αποδέχτηκε την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης  και ψήφισε την πρόταση της που έλεγε να μην πάρουμε θέση, γιατί από τη μία γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία της Κ.Ε.Δ.Ε. συνήθως λειτουργεί κομματικά και από την άλλη το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. θα διεξαχθεί από 5-7 Μαΐου 2015 όπου και θα καθορίσει τη στάση της.
9ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Τ.Δ. Δοξάτου (β’ φάση)» 
Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» καταψήφισε το 9ο θέμα, γιατί είχε ενστάσεις σε ορισμένα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα και οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν την ικανοποίησαν.
13ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής ή μη χρεών σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρο 174  παρ. 1 & 2  του Δ.Κ.Κ.»,  το οποίο καταψηφίστηκε από τον κ.  Χαριτωνίδη Γ.  
Το 19ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Δράμας», αποσύρθηκε. 
Τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα:
2ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 39/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2011». 
3ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 50/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2012». 
4ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 55/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2013». 
5ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2014». 
6ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και τεχνικών εισόδου στο δίκτυο ομβρίων στο Δ.Κ. Δοξάτου». 
7ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτιώσεις - Επισκευές στο δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Νεροφράκτη».  
10ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για συναίνεση ή μη του Δήμου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής του υπ’ αριθμ. 82 οικοπέδου Ο.Τ> 12 Βαθυχωρίου  Τ.Κ. Κυργίων».  
11ο Θέμα: «Άδειες στάσιμου εμπορίου για τις εμποροπανηγύρεις του Δ. Δοξάτου για το έτος 2015».
12ο Θέμα: «Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην πανήγυρη της Δ.Κ. Δοξάτου για το έτος 2015».  
14ο Θέμα: «Σύσταση επιτροπών διαχείρισης κληροδοτημάτων Δήμου Δοξάτου». 
Ορίστηκαν  ως μέλη των επιτροπών: α)για το κληροδότημα ¨Κρικοπούλου¨, Ο Δήμαρχος και  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου β) για το κληροδότημα ¨Νάνου¨,  Ο Δήμαρχος και  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου.
15ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 46.661,18€ (Β΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της Α’ βαθμιας και Β’ βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και κατανομή του».
16ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.610,23€ για την εκτέλεση του έργου: Διασυνοριακός πυρήνας περιβαλλοντικής συνείδησης στους Δήμους Δοξάτου και Banite».
17ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00 στον Ιορδανίδη Συμεών του Νικηφόρου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν». 
18ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου». 
20ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ)».
21ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση αύξησης ισχύος από Νο4 σε Νο5 στον αριθμό  παροχής 24074321-01 για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στην Τ.Κ. Φτελιάς».
22ο Θέμα: «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για: Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΠΕ ΔΡΑΜΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)»  
Έγινε ενημέρωση από τον  κ. Γ. Βογιατζή, συνεργάτη της ΔΙΑΑΜΑΘ, για την άμεση ανάγκη να ενταχθεί ο Δήμος Δοξάτου στο παραπάνω έργο, για τη διαχείριση των απορριμμάτων του και την αποφυγή προστίμων.
Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε πιθανότατα πολύ σύντομα.
Το επόμενο θέμα 8ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους στην Τ.Κ. Καλαμώνα», αναβλήθηκε.
·      Την Κυριακή  3/5/2015 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση  (9η) και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 15/27 (3/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 1/8 από την Μείζονα Αντιπολίτευση και 11/15 από τη Συμπολίτευση).
Πέρασε μισή ώρα για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός Δημοτικών Συμβούλων,  ώστε να υπάρξει απαρτία και να ξεκινήσει η συνεδρίαση.
Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» διαμαρτυρήθηκε έντονα μιας και οι Δημοτικοί της Σύμβουλοι  ήταν εκεί στην ώρα τους ως συνήθως και περίμεναν  επί πολλού . Δεν είναι σωστό  να υπάρχει τόση αδιαφορία από Δημοτικούς Συμβούλους .
Τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκα ομόφωνα:
1ο θέμα: «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Σιθωνία Χαλκιδικής από την Πέμπτη 7 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου 2015».
2ο θέμα: «Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών».
Ενώ τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία:
3ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 26,59882 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
4ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 87,33721 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
5ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 97,15342 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
6ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,09094 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
7ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,06675 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
8ο θέμα; Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,0765 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
9ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 96,91004 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
10ο θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 97,03949 στρ. στην περιοχή Αιγείρου.
Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» δήλωσε ότι είναι αντίθετη ως προς την παροχή θετικής γνωμοδότησης για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρίας «Παυλίδης Α.Ε. - Μάρµαρα -Γρανίτες» σε δηµόσια λατοµική έκταση στην περιοχή Αιγείρου γιατί: α) οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Πηγαδίων και Αγοράς καθώς και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής είναι αντίθετοι µε την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών, β) οι εργασίες αυτές θα προκαλέσουν σωρεία προβλημάτων τόσο στο οδικό δίκτυο της περιοχής όσο και σε καλλιεργήσιµη γη και βοσκότοπους, γ) θα έπρεπε πρώτα να έχουµε την διαβεβαίωση ότι θα κατασκευαστεί παρακαμπτήριος δρόµος και µετά να γνωμοδοτήσει θετικά το ∆.Σ., δ) δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση εκπρόσωπος της εταιρείας παρότι κλήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ε) στο παρελθόν η ίδια εταιρεία είχε αιτηθεί γεώτρηση µέσα στον οικισµό και στ) την γη την δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και πρέπει να την παραδώσουμε ως έχει μιας και είναι απείρου φυσικού κάλλους.
Σημειωτέον ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  κ. Μπενάζης Ε. καταψήφισε τα θέματα 5,6,7,8,9 και 10.
Καλαμπάκι, 12-5-2015                                   Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της
                                        «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
                                        Βούλα Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου
                                         Ελένη Κωνσταντινίδου
                                                    Μιχάλης Γ. Παπάζογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: