Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών Τροφίμων από τον Δήμο Δοξάτου.


-Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών - χορηγητών για τη προµήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΜΟΥ ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου οξάτου, του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου οξάτου (Ν.Π...) και της ∆ηµοτικής Κοινω- φελούς Επιχείρησης ∆ήµου οξάτου (Η.Κ.Ε.Η..), συνολικού προϋπολογισµού 65.223,79 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

-Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο

Δεν υπάρχουν σχόλια: