Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει την Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 13.00΄στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου Δοξάτου, για λήψη αποφάσεων προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειον.ενδιαφέροντος σε Αγ.Παρασκευή και Κύργια, καθώς και αδείας μουσικών οργάνων σε ταβέρνα του Κεφαλαρίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Συνεδρίαση


ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                            Καλαμπάκι:  05/03/2015


Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


               & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»


Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303


  


                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                Μέλη Επιτροπής
                                                                                Ποιότητας Ζωής


                                                                                ΤΑΚΤΙΚΑ


                                                                                ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


                                                                                ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ


                                                                                ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


                                                                                ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


                                                                                ΣΑΡΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


                                                                                ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


                                                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ


                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗ – ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ


                                                                                ΤΟΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


                                                                                ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


                                                                                 ΤΙΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις   09  Mαρτίου   2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Λήψη απόφασης για χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στην ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

Λήψη απόφασης για χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΥΛΟΥ  Τοπική Κοινότητα Κυργίων (Ο.Τ. 27)  του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης )

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «ΤΑΒΕΡΝΑ» στη Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου (Άνω Κεφαλάρι) του Δήμου Δοξάτου του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

                               

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ/ΝΣΕΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: